Fritid och utbildning

Biljetter till fritidsevenemang har inte automatiskt bytes- eller returrätt, utan är avtalsspecifika.

Konsumentskyddet gäller fritidssysselsättning som ordnas av en näringsidkare.

Många gymavtal är tidsbundna, så det är bra att bekanta sig noggrant med avtalsvillkoren innan man undertecknar ett avtal.

Konsumentskyddet gäller privata utbildningstjänster.