Fritid och utbildning

Fritidsevenemang

Biljetter till fritidsevenemang har inte automatiskt bytes- eller returrätt, utan är avtalsspecifika.

Fritidssysselsättningar

Konsumentskyddet gäller fritidssysselsättning som ordnas av en näringsidkare.

Gymavtal

Många gymavtal är tidsbundna, så det är bra att bekanta sig noggrant med avtalsvillkoren innan man undertecknar ett avtal.

Utbildningstjänster

Konsumentskyddet gäller privata utbildningstjänster.