Förvaltning

Dataförvaltning och fastighetsservice

Personalförvaltningen och personalutbildningen

 • Specialplanerare Jaana Aho
  029 505 3333
 • Personalspecialist Marika Kangas
  029 505 3126
 • Avdelningssekreterare Tanja Mononen
  029 505 3821 (vikariat fr.o.m. 13.6.2017)
 • Avdelningssekreterare Minna Lehtonen
  029 505 3168 (tjänstledig t.o.m. 31.5.2018)

Ekonomiförvaltningen

📱 Samtalspriser

Priset för att ringa och stå i kö till 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.