KKV:s kommunikation

KKV:s kommunikationsenhet bistår i ärenden som gäller verket. Redaktörerna önskas under tjänstetid i första hand kontakta kommunikationsenhetens servicenummer.

Mediekontakter, tfn 029 505 3008

📱 Samtalspriser

Priset för att ringa och stå i kö till 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.