Ansvarsområdet för konkurrensärenden

  • Överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor Timo Mattila
    029 505 3332

Konkurrensövervakning 1

Konkurrensövervakning 2

Kartellutredningar

Ekonomiska analyser

Juridisk analyser

Främjande av konkurrens

Enhetens uppgift är att främja konkurrens genom att erbjuda beslutsfattare och verkets övriga intressenter experttjänster (initiativ, utlåtanden osv.) Fokusområden i verksamheten är bl.a. konflikter mellan ekonomisk konkurrens och reglering samt tryggande av jämlika konkurrensförhållanden mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

 

Främjande av konkurrens

Konkurrensneutralitet

Tillsyn av upphandling

Internationellt samarbete inom konkurrensärenden

Enheten för internationella konkurrensärenden samordnar verkets EU-samarbete och övriga internationella samarbete samt representerar verket i en rad internationella arbetsgrupper.

 

📱 Samtalspriser

Priset för att ringa och stå i kö till 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.