Tillgänglighetsutlåtande för konkurrenstipsblanketten

Konkurrens- och konsumentverket strävar efter att garantera sina webbtjänsters tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tipsblanketten på adressen: https://kuti.kkv.fi/kuluttajat/KilpailuIlmoitus.aspx

Statusen för webbtjänsternas tillgänglighet

Webbtjänster uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan uppges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande skäl: Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

  1. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker i koden.
  2. (WCAG 2.4.3) När man navigerar med tangentbordet försvinner fokuset för det valda elementet i avsnittet för nedladdning av bilagor.
  3. (WCAG 2.4.4) Det finns brister i länktextbeskrivningarna.
  4. (WCAG 2.4.6) Förklaringar som beskriver innehållet i blankettfälten har inte definierats.
  5. (WCAG 3.1.1) Blankettens språk har inte definierats i koden.
  6. (WCAG 3.3.1) Kontrollen av de obligatoriska fälten i blanketten sker inte direkt vid övergången från ett fält till nästa.
  7. (WCAG 3.3.2) Innehållsbeskrivningarna för blankettfälten har inte definierats i koden.
  8. (WCAG 4.1.2) Det har inte definierats några ARIA-roller i koden för de funktionella delarna i blanketten.

De upptäckta bristerna kommer att åtgärdas under 2022.

Upprättande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades 24.6.2021

Utlåtandet grundar sig på Konkurrens- och konsumentverkets egen bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Som hjälp vid självutvärderingen har valideringsverktyg och skärmläsningsprogram använts.

Utlåtandet reviderades senast 14.12.2021.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt brister i tillgängligheten? Du kan ta kontakt via e-post till viestinta(at)kkv.fi.

KKV:s kommunikationsenhet ansvarar för tillgängligheten av KKV:s webbtjänster och blanketter samt hanteringen av respons.

Verkställande

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge respons till KKV till att börja med. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats, tillgänglighetskrav.fi, finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet

tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
tfn 0295 016 000 (växel)