Kuluttajaluoton perusteettomista kuluista valittaminen

Jos kuluttajaluotosta peritään perusteettomia korkoja tai muita kuluja, kuluttajalla on oikeus pidättäytyä niiden maksamisesta ja vaatia luotonantajaa selvittämään niiden oikeellisuus.

Perusteettomia luottokuluja ei tarvitse maksaa, eikä niiden maksamattomuus voi johtaa maksuhäiriömerkintään, vaikka niitä laskuttava tai perivä yritys uhkaisikin maksuhäiriömerkinnällä. Asian selvittämisessä kannattaa kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

Kuluttaja voi jättää maksamatta esimerkiksi kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen ylittävät luottokustannukset. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä.

Luotonantaja ei voi myöskään periä korkoa tai maksuja, joista ei ole sovittu luottosopimuksessa. Jos sinulle ei ole annettu mahdollisuutta saada sopimusta itsellesi pysyvällä tavalla sopimusta tehtäessä, sinulta ei saa periä lainkaan luottokorkoa tai maksuja.

Luotonantaja ei saa myöskään periä kuluttajilta lisämaksullisia tekstiviestikuluja muun muassa lainan hakemisesta, lainapäätöksen tekemisestä kuten vahvistusviestin lähettämisestä tai mahdollisesta eräpäivän siirrosta.

Jos luotosta perittävät kulut ovat mielestäsi perusteettomia, etene näin:

1. Reklamoi laskuttajalle ja kiistä maksuvelvollisuutesi. Perusteettoman osan luottokustannuksista voi jättää maksamatta kunnes sen oikeellisuus on selvitetty. Kysy ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

Kuluttajaoikeusneuvojien yhteystiedot

Valittaminen perusteettomasta laskusta tai perinnästä

Perintäkulut ja perinnän eteneminen

2. Jos perusteetonta kulua alkaa periä perintätoimisto, kiistä jälleen perusteettomien luottokulujen maksuvelvollisuutesi ja perusteettomasti aiheutuneet perintäkulut. Kun esität asianmukaisen perusteen, perintää ei saa kiistetyltä osin jatkaa ennen asian selvittämistä.

Valittaminen perusteettomasta laskusta tai perinnästä

Perintäkulut ja perinnän eteneminen

3. Jos saat luottotietorekisteristä ilmoituksen maksuhäiriömerkinnästä, tee korjaamisvaatimus virheellisinä pitämistäsi luottotiedoista

Tietosuojavaltuutettu: Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Jos korkokaton ulkopuolisessa, vähintään 2.000 euron luotossa luottokustannukset ovat kohtuuttoman suuret tai luottokustannuksia koskevat sopimusehdot epäselvät, kannattaa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen ja vaatia luottokustannusten kohtuullistamista.

Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjeita saat kuluttajaneuvonnasta.

Lue lisää

Maksuhäiriömerkintä

Luoton hinta

Päivitetty 30.8.2016 Tulosta