Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa valmismatka

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa valmismatka,

  • jos viranomainen suosittaa välttämään matkustamista kyseiselle alueelle. Matkustajien terveyden suojelemiseksi matkanjärjestäjä voi kuitenkin käyttää peruutusoikeuttaan myös suositusta laajemmin.
  • jos mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat luonnonmullistuksen vuoksi kohteessa tai sen läheisyydessä olennaisesti vaikeutuneet.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava peruuttamisesta matkustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajien maksamat maksut. Matkanjärjestäjän ei tarvitse korvata matkustajalle peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia kuluja tai muuta vahinkoa, kun matka peruutetaan ylivoimaiseksi esteeksi katsottavan tilanteen vuoksi.

Korvaava matka

Matkustaja saa vaatia uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla, ellei se ole matkanjärjestäjälle kohtuutonta. Jos korvaava matka on alun perin sovittua matkaa halvempi tai jos siihen ei sisälly sovittuja palveluksia, matkustajalle on palautettava hintojen ero tai puuttuvaa palvelua vastaava hinnan osa.

Vastaavalla matkalla tarkoitetaan tasoltaan ja arvoltaan vähintään samantyyppistä matkaa kuin peruutettu matka. Matkan ei tarvitse suuntautua samaan matkakohteeseen eikä edes samaan maahan.

Päivitetty 26.3.2014 Tulosta