Kuluttaja ei voi peruuttaa valmismatkaa kuluitta

Valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta silloin, kun matkustaja on maksanut varausmaksun. Jos varausmaksua ei ole maksettu, matkanjärjestäjä ei voi vaatia matkan peruuttamisesta minkäänlaista maksua.

Jos matkustaja on maksanut varausmaksun, valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan seuraavasti:

  • Ylivoimaisen esteen vuoksi eli matkustaja on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia. Oman, matkakumppanin tai läheisen henkilön sairauden tms. vuoksi voi matkan peruuttaa maksamalla toimistokulut.
  • Terveysvaaran tai muun turvallisuusriskin vuoksi, jos matkustajalla on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla matkustajan henkeä tai terveyttä vaarantamatta. Perusteltu syy on esimerkiksi se, että viranomainen katsoo aiheelliseksi suosittaa matkustusrajoituksia.
  • Matkanjärjestäjän tekemien muutosten takia silloin, kun matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa tai muuttanut matkajärjestelyjä.

Lisäksi matkustajalla on yleisiä valmismatkaehtoja noudattavilla matkoilla oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä, jolloin matkustaja joutuu maksamaan matkasta sitä enemmän mitä myöhemmin hän ilmoittaa peruutuksesta

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollisimman nopeasti.

Päivitetty 26.3.2014 Tulosta