Ennakkotiedot etämyynnissä

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Kuluttajalle on etämyynnissä annettava tai asetettava saataville (esimerkiksi verkkosivuille) ennen sopimuksen tekemistä selkeästi ja ymmärrettävästi laissa mainitut tiedot. Yrityksen vastuulla on tarvittaessa näyttää, että tiedot on annettu tai asetettu kuluttajan saataville.
Taulukko annettavista tiedoista

Jos tietojen näyttämiseen on rajoitetusti tilaa tai aikaa (esim. tekstiviesti, sovellus, puhelinmyynti), yrityksen on ilmoitettava ennen sopimuksen tekemistä ainakin tuotteen pääominaisuudet, yrityksen nimi, tuotteen hinta, toimitus- ja muut lisäkulut, peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot ja sopimuksen kesto.

  • Muut ennakkotiedot, mukaan lukien peruuttamislomake, yritys voi antaa ohjaamalla kuluttajan esimerkiksi verkkosivulle, josta tiedot on helposti saatavissa.
  • Jos kyseessä on puhelinmyynti ja kuluttajalla ei ole internetyhteyttä käytössä, muut ennakkotiedot on annettava puhelimitse. Peruuttamislomakkeen osalta on riittävää, että sen käyttämisestä kerrotaan ja se toimitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Puhelinmyynnissä keskustelun alussa myyjän on ilmoitettava puhelun kaupallinen tarkoitus sekä nimensä ja tarvittaessa henkilön nimi, jonka puolesta hän toimii. Myyntipuhelua ei voi aloittaa

  • lupaamalla lahjaa, arvontavoittoa tai muuta etua, jos sen saaminen edellyttää maksullista tilausta.
  • kertomalla kyseessä olevan tutkimus tai kysely, jos tarkoituksena on samalla markkinoida tuotteita kuluttajalle.

Ennen tilauksen tekemistä annettavat tiedot

Kun kyseessä on sähköisesti (esim. verkkokauppa) tehtävä sopimus, kuluttajalla on oikeus saada selkeällä tavalla laissa mainitut tiedot. Tiedot voidaan antaa esimerkiksi ostoskoriprosessin viimeisessä vaiheessa tai pop-up ikkunassa välittömästi ennen tilauksen vahvistamista.
Taulukko annettavista tiedoista

Yrityksen on myös varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

  • Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilaus-näppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset.
  • Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy maksuvelvollisuuden, kuluttajalla on oikeus perua kauppa. Kuluttajan on vaadittava kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Yrityksen on palautettava kuluttajalta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua. Kuluttajalle on korvattava myös mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Asiasanat: Etämyynti, Tilaus
Päivitetty 12.6.2014 Tulosta