Peruuttamisilmoitus

Peruuttamisen ajankohta

Peruutusilmoitus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei ole tarkkaa selvitystä,

  • postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen yritykselle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.
  • sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, jolloin ilmoitus on lähetetty.

Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse esittää perusteluja. Peruuttamisoikeus

Peruuttamisilmoituksen tekeminen

Tilauksen peruuttaminen pitää tehdä ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella  tai muulla selkeällä tavalla. Tavara on palautettava viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ei riitä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty. Kuluttajalla on oikeus ilmoittaa peruuttamisesta myös ennen tavaran toimittamista.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä:

  • yrityksen tarjoamalla peruuttamislomakkeella.
  • vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla tai palautettavan tavaran mukana toimitettavalla ilmoituksella.
  • yrityksen verkkosivuilla, jos yritys tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos peruutusilmoitus on mahdollista tehdä yrityksen verkkosivuilla, kuluttajalla on oikeus saada viipymättä ja pysyvällä tavalla tieto peruutusilmoituksen saapumisesta, esimerkiksi sähköpostilla.Tavaran ja maksun palauttaminen
Päivitetty 7.5.2014 Tulosta