Mitä neutraliteettilailla suojataan?

Lailla suojataan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että KKV ei puutu (eikä voi puuttua) tilanteeseen, jos neutraliteettisäännösten perusteella vain haetaan suojaa julkisen toimijan kilpailua vastaan. On siis osoitettava, että julkinen toimija vääristää kilpailun edellytyksiä tai estää kilpailun syntymistä tai kehittymistä markkinoilla. Todistustaakka tästä on KKV:lla, jos se puuttuu tilanteeseen, mutta neutraliteettihäiriöstä valittavan yrityksen on selvitettävä vaatimuksensa perusteet ja myötävaikutettava asian selvittämiseen (ks. hallintolain 31 §). Pelkkä ongelmien luetteleminen ei välttämättä käynnistä tutkimuksia.

Käytännössä asiaan puuttuminen edellyttää myös määrättyä merkittävyyttä, mikä ilmaistaan tutkimatta jättämistä koskevassa kilpailulain 32 §:n 2 momentin 4 kohdassa.

Kilpailuneutraliteettilailla on toinenkin ulottuvuus. KKV:n tehtävä on valvoa myös sitä, että kunnan hinnoittelu on markkinaperusteista niissä poikkeustilanteissa, joissa kuntalain mukaan taloudellista toimintaa ei tarvitse yhtiöittää.

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta