Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai sähköisesti.

Suoramarkkinointitietojen kerääminen

Henkilötietolaki velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan kuluttajalle jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, jos hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään suoramarkkinointiin. Jos näin ei ole tehty, kuluttajan tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin.

Markkinoijan on kerrottava, mistä kuluttajan yhteystiedot on saatu. Kuluttajalle pitää myös kertoa, että hänellä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Kaikilla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltotapa vaihtelee suoramarkkinointimuodon mukaan.

Osoitteellinen suoramarkkinointi  ja puhelinmyynti

Suoramarkkinointia voi rajoittaa:

  • ilmoittamalla markkinointikiellosta suoraan markkinoijalle tai myyjälle, jolloin kielto koskee kyseistä yritystä ja/tai
  • kieltämällä nimi- ja osoitetietojen luovutuksen viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä ja/tai
  • ilmoittautumalla suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun. Palvelut voivat olla maksullisia.

Väestörekisterikeskus ja maistraatit
Nimi- ja osoitetietojen luovutuksen väestötietojärjestelmästä voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä lähimpään maistraattiin. Tietojen luovutuskiellon voi tehdä myös tulostettavalla pdf-muotoisella Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen -lomakkeella, jonka voi toimittaa maistraatille.

Puhelinmarkkinoinnin rajoitusta ei voi tehdä väestötietojärjestelmään, koska sinne ei tallenneta puhelinnumeroita.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Trafi tarjoaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Osoitteenluovutus- ja markkinointikiellot voi tehdä TraFin tietopalveluun sähköisesti henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla tai puhelimitse arkisin klo 8.00–16.15 numeroon 029 534 5100 (pvm /mpm).

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML)
ASML on alan itsesääntelyelin, joka tarjoaa tietoa oikeudesta rajoittaa suoramarkkinointia sekä ylläpitää puhelinmyynnin ja osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelua Puhelin-Robinson, Posti-Robinson. Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsenet noudattavat ASML:lle tehtyjä kieltoja. 

Markkinoilla voi olla myös suoramarkkinoinnin rajoituspalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka ovat vastuussa omien palveluidensa toimivuudesta.

Osoitteeton suoramarkkinointi

Postitetun suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä. Kaikkiin postilaatikoihin jaettavat osoitteettomat mainokset voi torjua laittamalla postilaatikkoon ”Ei mainoksia” tai ”Ei ilmaisjakelua” -ilmoituksen.

Osoitteettoman mainonnan kielto koskee kaikkea osoitteetonta markkinointimateriaalia. Rajoitusta ei voi tehdä vain osittain jonkun mainoksen tai mainostyypin kohdalla. Poikkeuksia ovat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.

Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttää vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen. Jos kuluttaja ei ole suostumusta antanut, markkinointiviestin lähettänyt yritys rikkoo

  • kuluttajansuojalakia, jossa kielletään aggressiivisten menettelyjen käyttäminen. Aggressiivisena menettelynä pidetään häirintää, jota voi olla esimerkiksi henkilötietolain tai sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain vastainen suoramarkkinointi. Kuluttajansuojalain noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies.

Kuluttajan on voitava ilmoittaa suostumuksensa vastaanottaa sähköisiä markkinointiviestejä aktiivisella toimenpiteellä, kuten rastittamalla valintaruutu. Yritys ei voi hankkia suostumusta yhteystietojen käyttöön esimerkiksi automaattisesti esitäytetyllä valintaruudulla sopimuksen tekemisen tai markkinoinnin yhteydessä. 

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt.
  • markkinointiin käytetään samaa välinettä kuin tuotteen ostamiseen käytettiin; esimerkiksi tekstiviestiä voi käyttää, jos tuote on ostettu tekstiviestin välityksellä.
  • kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu markkinointiviestien lähettämisestä.
  • kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti kerrottu jokaisen sähköisen markkinointiviestin yhteydessä oikeudesta kieltää viestien lähettäminen.

Mainosviestejä sisältävät liittymät

Kuluttajille on tarjolla matkapuhelin- ja laajakaistaliittymiä, joiden sopimusehdoissa kuluttaja sitoutuu ottamaan vastaan mainoksia muun muassa teksti- ja multimediaviestillä sekä sähköpostilla.  Mainosviestejä sisältävät liittymätyypit ovat sallittuja, mutta liittymiä pitää olla myös tarjolla ilman velvollisuutta ottaa vastaan markkinointia.

Kuluttajalle on liittymäsopimusta solmittaessa kerrottava selkeästi ehdosta sekä siitä, millaista ja kuinka tiheästi toistuvaa markkinointia liittymän haltijalle lähetetään.  Kuluttajan suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin on aina perustuttava kuluttajan nimenomaiseen tahdonilmaisuun.

Kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa mainosviestien lähettämiseen antamansa suostumus ilman seuraamuksia, joten yritys ei voi periä maksua suostumuksen peruuttamisesta, peruuttamisen käsittelemisestä tai muusta vastaavasta seikasta. Yrityksellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota liittymää samalla hinnalla, jos kuluttaja peruuttaa suostumuksen.

Suoramarkkinointiin annetun suostumuksen peruuttamisen jälkeen kuluttaja voi esimerkiksi:

  • vaihtaa saman operaattorin toisen liittymätyyppiin, joka ei sisällä mainosviestejä. Tällaiset liittymät voivat olla kalliimpia kuin mainosviestejä sisältävät liittymät.

  • hankkia toisen operaattorin liittymän.

Tilaamatta toimitetut tuotteet tai näytteet

Tilaamatta toimitetuista tuotteista tai näytteistä ei voi vaatia kuluttajalta maksua, tuotteen palauttamista, säilyttämistä tai mitään muutakaan toimenpidettä. Tällainen ns. negatiivinen myyntimenetelmä on kielletty kuluttajansuojalaissa. Jos tuotteita lähetetään kuluttajille ilman tilausta, hän saa pitää tuotteet eikä häneltä voida edellyttää mitään toimia.
Huijaukset

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.