Offentlig upphandling och grå ekonomi

Offentliga upphandlingar kan vara förknippade med grå ekonomi, såsom korruption och karteller. Utöver tillsynen måste satsningar göras på förebyggande av missbruk.

Den offentliga upphandlingens betydelse vid bekämpning av grå ekonomi

I Finland görs offentliga upphandlingar för över 40 miljarder euro per år. Mot denna bakgrund är det uppenbart att offentlig upphandling utgör en gynnsam grogrund för grå ekonomi.

Genom öppen konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen tryggas företagens jämlika möjligheter att delta i anbudsförfarandet. En jämlik och icke-diskriminerande möjlighet för företag att ge anbud förebygger samtidigt även korruption och grå ekonomi.