Så här kan du kontakta tillsynen av konkurrensneutraliteten

Kontakta tillsynen av konkurrensneutraliteten om du behöver rådgivning, vill ge tips om konkurrensproblemet eller begära åtgärder.

Tips

Om du misstänker ett konkurrensneutralitetsproblem kan du meddela KKV genom att skicka ett tips med tipsblanketten. 

Även om dina kunskaper om det misstänkta konkurrensproblemet och dess effekter är begränsade kan ditt tips tillsammans med andra tips och information leda till att noggrannare undersökningar inleds. Du kan också skicka ett anonymt tips. 

Begäran om åtgärd

Skicka ditt ärende som gäller konkurrensneutralitetsproblemet till KKV för bedömning genom att lämna en begäran om åtgärd. Se till att de uppgifter du ger i begäran om åtgärd om det misstänkta konkurrensproblemet och dess effekter är tillräckligt noggranna för att KKV ska kunna bedöma om det är nödvändigt att inleda noggrannare undersökningar för att trygga konkurrensen.

Rådgivning

Experter inom tillsynen över konkurrensneutraliteten ger råd i frågor som gäller offentliga samfunds verksamhet på marknaden. Det kan till exempel vara nyttigt att diskutera KKV:s behörighet innan man begär åtgärd. KKV kan också diskutera till exempel ramvillkoren i lagstiftningen med ett offentligt samfund.