Lakko ja matkustajan oikeudet

Tutustu matkustajan oikeuksiin lakon aikana.

Yleiset periaatteet lakon aikana

 1. Lakkotilanteessa kuluttajalla on oikeus saada hyvitystä, jos palvelussa on virhe.
 2. Joissakin tilanteissa saatat olla oikeutettu myös vahingonkorvaukseen. Oikeutesi vahingonkorvaukseen riippuu siitä, minkälainen lakko on kyseessä.
 3. Matkan peruuntumisen uhatessa seuraa palveluntarjoajan tiedotusta ja ota tarvittaessa yhteyttä matkan tai majoituksen järjestävään yritykseen.
 4. Sinun ei kannata itse perua matkaasi, esimerkiksi lentoasi tai pakettimatkaasi, koska tällöin voit menettää mahdollisuutesi saada rahasi kokonaisuudessaan takaisin. Jos yritys tarjoaa kuluttoman peruutusoikeuden, voit halutessasi perua varauksesi.
 5. Matkavakuutukset eivät yleensä korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat lakon vuoksi perutuista palveluista. Sinun kannattaa kuitenkin tarkistaa vakuutuksesi ehdot.

Lennon peruuntuminen lakon vuoksi

Lennon peruuntuessa voit vaatia lentoyhtiöltä jompaakumpaa seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

 • lennon udelleenreititys
  Lentoyhtiön on tarjottava korvaava lento vastaavilla ehdoilla matkakohteeseen mahdollisimman pian tai myöhäisempänä sinulle sopivana ajankohtana, jos paikkoja on saatavilla.Jos lento peruuntuu ollessasi lentokentällä, sinulla on oikeus lennosta vastaavan lentoyhtiön järjestämään huolenpitoon odotellessasi korvaavaa matkaa. Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu.

  • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
  • hotellimajoitus, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä
  • kuljetus lentokentän ja hotellin välillä
  • ilmaiseksi kaksi puhelua tai sähköpostiviestiä.

TAI

 • lipusta maksetun hinnan palauttaminen 7 päivän kuluessa
  Lentoyhtiön on palautettava lipun hinta kultakin matkan osalta sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä.Oikeutesi vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen riippuu siitä, minkälainen lakko on kyseessä.

Kun lento viivästyy lentoyhtiön oman henkilökunnan vaatimuksia ajavan lakon vuoksi,

 • olet oikeutettu lennon pituuden mukaan määräytyvään vakiokorvaukseen
 • voit olla oikeutettu vahingonkorvaukseen viivästymisen vuoksi sinulle aiheutuneista taloudellisista vahingoista
 • oikeus korvauksiin säilyy riippumatta siitä, onko lakko laillinen vai laiton ja onko lakko ammattiliiton toimeenpanema.

Kun lento viivästyy lentoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisen lakon vuoksi, kuten niin sanotun ”poliittisen lakon” tai lentokenttähenkilöstön (esimerkiksi lennonjohtajat) lakon vuoksi, matkustajalla ei ole yleensä oikeutta vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen.

 • Jos lentoyhtiö laiminlyö huolenpitovelvollisuutensa, voit kuitenkin vaatia sitä korvaamaan sinulle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi ateria- ja majoituskulut. Kulujen täytyy kuitenkin pysyä kohtuullisuuden rajoissa. Säilytä kuitit hankinnoistasi.

Lue lisää: Lennon peruuntuminen

Lennon viivästyminen lakon vuoksi

Lennon viivästyessä sinulla on oikeus lennosta vastaavan lentoyhtiön järjestämään huolenpitoon. Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu:

 • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • hotellimajoitus, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä
 • kuljetus lentokentän ja hotellin välillä
 • ilmaiseksi kaksi puhelua tai sähköpostiviestiä.

Lentomatkustajan oikeus huolenpitoon viivästystilanteessa riippuu lentomatkan pituudesta sekä viivästyksen kestosta, jonka lentoyhtiö on arvioinut. Lue tarkemmin oikeudestasi huolenpitoon verkkosivultamme Lennon viivästyminen

Jos lentoyhtiö arvioi, että lento viivästyy vähintään 5 tuntia, voit valita, haluatko perua lennon kokonaan ja saada lipun hinnan takaisin vai toteuttaa matkan.

Oikeutesi vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen riippuu siitä, minkälainen lakko on kyseessä.

 • Kun lento viivästyy lentoyhtiön oman henkilökunnan vaatimuksia ajavan lakon vuoksi,
  • olet oikeutettu lennon pituuden mukaan määräytyvään vakiokorvaukseen
  • voit olla oikeutettu vahingonkorvaukseen viivästymisen vuoksi sinulle aiheutuneista taloudellisista vahingoista
  • oikeus korvauksiin säilyy riippumatta siitä, onko lakko laillinen vai laiton ja onko lakko ammattiliiton toimeenpanema.
 • Kun lento viivästyy lentoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisen lakon vuoksi, kuten niin sanotun ”poliittisen lakon” tai lentokenttähenkilöstön lakon vuoksi, matkustajalla ei ole yleensä oikeutta vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen.
  • Jos lentoyhtiö laiminlyö huolenpitovelvollisuutensa, voit kuitenkin vaatia sitä korvaamaan sinulle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi ateria- ja majoituskulut. Kulujen täytyy kuitenkin pysyä kohtuullisuuden rajoissa. Säilytä kuitit hankinnoistasi.

Lue lisää: Lennon viivästyminen

Matkapaketin peruuntuminen lakon vuoksi

Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla, esimerkiksi sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisen lakon vuoksi. Tällöin matkanjärjestäjän on palautettava maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matka on peruttu.

Matkanjärjestäjällä ei ole yleensä velvollisuutta maksaa peruuntumisen vuoksi vahingonkorvausta, jos matka peruuntuu lakon kaltaisen ylivoimaisen esteen vuoksi.

Jos matka toteutuu, mutta sen aikataulua tai ohjelmaa on muutettu lakon vuoksi, voit vaatia hinnanalennusta. Esimerkiksi jos oloaikasi matkakohteessa lyhenee, sinulla voi olla oikeus saada osa matkan hinnasta takaisin.

Voit peruuttaa matkan matkanjärjestäjän antamassa määräajassa kuluitta, jos matkanjärjestäjä ilmoittaa muuttavansa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävä muutos voi olla esimerkiksi

 • lähtö- tai saapumisaikojen muutos, josta aiheutuu huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä
 • kuljetusvälineen muutos, joka lisää matkustusaikaa huomattavasti
 • päivälennon muuttuminen yölennoksi, esimerkiksi iltapäiväksi sovittu paluu tapahtuukin vasta puolen yön jälkeen
 • matkakohteen muutos
 • majoituksen tason selvä laskeminen.

Jos et peruuta sopimusta, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Voit kuitenkin vaatia hinnanalennusta, joka vastaa esimerkiksi matkapaketin laadun heikennystä.

Lue lisää aiheesta
Matkapakettisopimuksen peruuttaminen 
Matkapaketin muuttaminen 

Linja-automatkojen kaukovuorot

Jos linja-autoreitti on vähintään 250 kilometrin mittainen ja lähtö peruuntuu, voit vaatia linja-autoyhtiöltä jompaakumpaa seuraavista vaihtoehdoista:

(valinnanmahdollisuus koskee myös tilanteita, jossa oma matkasi olisi ollut lyhyempi kuin 250 km, kunhan liikennöitävä reitti on vähintään sen pituinen.)

 • uusi matkareitti lopulliseen määränpäähän mahdollisimman pikaisesti ja ilman lisämaksuja

TAI

 • matkan peruminen ja lipun hinnan palautus. Voit lisäksi vaatia mahdollisimman pikaista paluumatkaa linja-autolla lähtöpaikkaan.

Palveluntarjoaja ei yleensä ole velvollinen korvaamaan lakkotilanteessa kuluttajalle aiheutunutta vahinkoa, kuten esimerkiksi taksikuluja.

Lue lisää: Linja-automatkat

Kaukojunat

Jos kaukojunamatka peruuntuu, voit vaatia jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

 • uudelleenreititys. Rautatieyrityksen on tarjottava sinulle uusi matkareitti lopulliseen määräpaikkaasi mahdollisimman pian ilman lisäkustannuksia. Uudelleenreititys voidaan toteuttaa myös toisella liikennevälineellä, kuten linja-autolla, mutta kaikissa lakkotilanteissa tämä ei ole käytännössä aina järjestettävissä. Vaihtoehtoisesti voit valita uudelleenreitityksen lopulliseen määräpaikkaasi vastaavilla kuljetusehdoilla sinulle myöhemmin sopivana ajankohtana ilman lisäkustannuksia.

TAI

 • matkan peruminen. Sinulla on oikeus saada lipussa merkityn matkan hinta takaisin.

Kun kaukojuna peruuntuu tai viivästyy rautatiehenkilöstön lakon vuoksi, olet oikeutettu viivästyksen pituuden perusteella määräytyvään hinnanalennusperusteiseen vakiokorvaukseen.

Lue lisää: Junamatkat

Paikallisliikenne (lähijunat, bussiliikenne, metrot, raitiovaunut)

Jos sinulla on kausilippu ja et voi lakon vuoksi käyttää lippuun sisältyviä matkapalveluja etkä voi käyttää tavanomaisiin matkoihisi korvaavia yhteyksiä, voit vaatia hinnanalennusta käyttämättä jääneiltä päiviltä.

 • Yksittäisen vuoron myöhästyminen tai poisjääminen paikallisliikenteessä ei välttämättä oikeuta hinnanalennukseen.
 • Jos vuorot jäävät laajemminkin ajamatta, sinulla on oikeus hinnanalennukseen, jos et voi tehdä tavanomaisia matkojasi korvaaviakaan yhteyksiä käyttäen ilman kohtuutonta haittaa.

Palveluntarjoaja ei yleensä ole velvollinen korvaamaan lakkotilanteessa kuluttajalle aiheutunutta vahinkoa, kuten esimerkiksi taksikuluja.

Lue lisää: Oikeutesi lähijunaliikenteessä

Laivamatkat

Laivamatkan peruuntuessa voit vaatia jompaakumpaa seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:

 • Voit vaatia uutta matkareittiä lopulliseen määränpäähän vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja ilman lisämaksuja. Jos matka peruuntuu ollessasi satamassa, sinulla on oikeus huolenpitoon. Laivayhtiön on tarjottava maksutta välipaloja, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niitä on saatavissa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa paikalle. Jos majoittuminen yhdeksi tai useammaksi yöksi tai pidempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi, laivayhtiön on tarjottava
  • majoitus aluksella tai maissa silloin, kun se on mahdollista. Laivayhtiö voi rajoittaa majoituskustannukset maissa 80 euroon yöltä ja enintään kolmeen yöhön matkustajaa kohti
  • sataman ja majoituspaikan välinen kuljetus.

TAI

 • matkan peruminen ja lipun hinnan palautus. Voit perua matkan ja saada lipun hinnan takaisin seitsemän päivän kuluessa. Voit lisäksi vaatia mahdollisimman pikaista paluumatkaa lähtöpaikkaan.

Sinulla saattaa olla oikeus viivästyksen pituuden mukaan määräytyvään vakiokorvaukseen tai vahingonkorvaukseen.

Palveluntarjoaja ei yleensä ole velvollinen korvaamaan lakkotilanteessa kuluttajalle aiheutunutta vahinkoa.

Lue lisää: Laivamatkat 

Virkistäytymiseen ja lomanviettoon tarkoitetut, yöpymisen sisältävät risteilyt muodostavat matkapaketin, jolloin niiden osalta tulee sovellettavaksi matkapaketteja koskeva sääntely. Lue tarkemmin matkapaketeista lakon aikana: Matkapaketit

Majoitus

Jos majoituspalvelun tarjoaja peruu majoituksesi, olet oikeutettu saamaan maksamasi hinnan takaisin. Jos peruutus johtuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta seikasta, kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen

Jos et pääse lakon vuoksi majoituskohteeseen, ota selvää majoitusta koskevista peruutusehdoista.

 • Suomessa majoituspalveluilla ei ole lakisääteistä peruutusoikeutta, mutta jotkut majoituspalvelut tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden varauksen peruuttamiseen tai siirtämiseen. Tilanne voi vaihdella maittain.
 • Vaikka peruutusehdot eivät sallisi varauksen peruuttamista tai muuttamista, voit silti yrittää neuvotella majoituspalvelun tarjoajan kanssa mahdollisesta hyvityksestä.
 • Peruutusehtoja on mahdollista kohtuullistaa, jos ne johtavat kannaltasi kohtuuttomaan tilanteeseen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa merkitystä on esimerkiksi peruutuksen syyllä ja sen odottamattomuudella.
  • Esimerkiksi sopimuksen mukaisen hinnan veloittaminen kokonaan voi olla kohtuutonta, jos peruutuksen syynä on sinusta riippumaton olosuhteiden muuttuminen, jota et ole voinut sopimusta tehdessäsi ennakoida ja jonka vuoksi et voi saada sopimuksen mukaista palvelua hyväksesi. Tällöin voi olla perusteltua, että sopimuksen mukaista hintaa alennetaan jonkin verran.
  • Kohtuuttomuusarviointi on aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Et siten automaattisesti ole oikeutettu maksun osittaiseenkaan palautukseen, vaikka et majoituskohteeseen lakon vuoksi pystyisikään matkustamaan.

Toimintaohjeita ongelmatilanteessa

Ota aina ensin yhteys palveluntarjoajaan ja tee reklamaatio. Voit hyödyntää Reklamaatioapuria.
Reklamaatioapuri

Jos olet maksanut ostokset luotolla, voit esittää palveluntarjoajan sopimusrikkomukseen perustuvat vaatimuksesi myös luotonantajalle. Lue lisää verkkosivultamme Luotonantajan vastuu

Maksunvälittäjillä voi olla omia ostajaa turvaavia käytäntöjä, joten ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä myös näiden tahojen puoleen.

Jos asia ei selviä neuvottelemalla yrityksen kanssa

Kotimaisten yritysten aiheuttamien ongelmien selvittelyssä auttaa kuluttajaneuvonta.
Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

Kun tilaat palvelun toisesta EU-maasta, Norjasta, Islannista tai Isosta-Britanniasta, neuvontaa antaa Euroopan kuluttajakeskus Suomessa.

EU-alueen ulkopuolisiin maihin sijoittuneiden yritysten kohdalla kuluttajaviranomaisten keinot auttaa ongelmatilanteissa ovat vähäiset.