Matkojen järjestäjille

Ohjeet matkapalveluyhdistelmien tarjoajille 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) tehtävänä on turvata matkustajien matkapaketeista ennen matkan alkua suorittamat maksut. Korvausta voi hakea vakuuden asettaneen matkanjärjestäjän konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteessa. Tehtävä edellyttää KKV:lta vakuuden asettaneiden matkanjärjestäjien vakuuden riittävyyden, toiminnan laajuuden ja laskutuskäytännön seuraamista.

Matkapakettilaki

Matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyyden varalta vakuus, jotta matkustajien on mahdollista saada ennen matkaa maksamansa rahat takaisin.

Rekisteröityminen

Näin rekisteröidyt vakuusrekisteriin.

Vakuus

Vakuudesta korvataan matkustajien matkapaketeista suorittamat maksut, jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin.

Vakuusmallit rahoituslaitoksille

Rahoituslaitos toimittaa matkanjärjestäjältä vaaditun vakuuden KKV:lle. Vakuus voi olla joko takuu tai panttaus.

Raportointi

Rekisteröityneiden matkanjärjestäjien on raportoitava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) säännöllisesti.

Matkanjärjestäjän maksut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto veloittaa kaikilta vakuusrekisteriin merkityiltä matkanjärjestäjiltä vuotuisen valvontamaksun ja maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Neuvonta matkanjärjestäjille

Neuvonta auttaa matkanjärjestäjiä kysymyksissä, jotka liittyvät rekisteröintiin, raportointiin tai vakuuksiin.

Yhdistys matkanjärjestäjänä

Matkapakettilain piiriin eivät kuulu sellaiset matkapaketit, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle, satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoitelua.