Matkojen järjestäjille

Ohjeet matkapalveluyhdistelmien tarjoajille

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) tehtävänä on turvata matkustajien matkapaketeista ennen matkan alkua suorittamat maksut. Korvausta voi hakea vakuuden asettaneen matkanjärjestäjän konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteessa. Tehtävä edellyttää KKV:lta vakuuden asettaneiden matkanjärjestäjien vakuuden riittävyyden, toiminnan laajuuden ja laskutuskäytännön seuraamista.

Matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyyden varalta vakuus, jotta matkustajien on mahdollista saada ennen matkaa maksamansa rahat takaisin.

Näin rekisteröidyt vakuusrekisteriin.

Vakuudesta korvataan matkustajien matkapaketeista suorittamat maksut, jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin.

Rahoituslaitos toimittaa matkanjärjestäjältä vaaditun vakuuden KKV:lle. Vakuus voi olla joko takuu tai panttaus.

Rekisteröityneiden matkanjärjestäjien on raportoitava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) säännöllisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto veloittaa kaikilta vakuusrekisteriin merkityiltä matkanjärjestäjiltä vuotuisen valvontamaksun ja maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Neuvonta auttaa matkanjärjestäjiä kysymyksissä, jotka liittyvät rekisteröintiin, raportointiin tai vakuuksiin.

Matkapakettilain piiriin eivät kuulu sellaiset matkapaketit, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle, satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoitelua.