Matkapakettilaki

Matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyyden varalta vakuus, jotta matkustajien on mahdollista saada ennen matkaa matkapaketista maksamansa rahat takaisin. Vakuuden on katettava myös matkustajien paluukuljetusten kustannukset, vaikka näistä ei olisikaan kerätty maksuja ennen matkan alkua.

Matkapaketteja koskevassa lainsäädännössä määritellään, milloin matkailupalvelut muodostavat

 • matkapaketin tai
 • yhdistetyn matkajärjestelyn.

Matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä käytetään laissa yhteisnimitystä matkapalveluyhdistelmä. Yleiskielessä matkapaketilla tarkoitetaan molempia yllä mainituista.

Vakuuden asettamiseen velvollisia ovat matkanjärjestäjät,

 • jotka keräävät matkustajilta maksuja ennen matkan alkua tai
 • joiden matkapaketteihin sisältyy kuljetus.

Vakuudenasettamisvelvollisen matkanjärjestäjän on rekisteröidyttävä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään vakuusrekisteriin.

Vakuusrekisteriin merkityiltä matkanjärjestäjiltä peritään vuosittaista valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua.

Rekisteröityminen vakuusrekisteriin

Vakuutta ei tarvitse asettaa matkapaketeista

 • joissa matka kestää alle 24 tuntia eikä sisällä yöpymistä
 • joista ei peritä maksuja ennen matkan alkua ja jotka eivät sisällä kuljetusta
 • joissa matkanjärjestäjänä on mm. yhdistys tai seura
 • jotka perustuvat kirjalliseen liikematkustamista koskevaa yleiseen sopimukseen.
  • Yleisellä sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka on tehty matkanjärjestäjän ja sellaisen elinkeinonharjoittajan välillä, joka toimii liike-, elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa. Sopimus tehdään yleensä toistaiseksi tai määräajaksi ja se koskee useita yrityksen tai muun organisaation toiminnan puitteissa tehtäviä matkoja.
  • Jos matkanjärjestäjän ja yrityksen välillä ei ole kirjallista liikematkustamista koskevaa yleistä sopimusta, on myös yrityksille myytäville matkapaketeille asetettava vakuus.