Reklamation

Researrangören ansvarar för de resetjänster som ingår i resepaketet, såsom transport och inkvartering. På resmålet kan det komma fram att till exempel ett bokat hotell inte motsvarar den information som angetts i samband med bokningen.

Anmäl bristerna så fort som möjligt

Anmälan om fel i paketresor ska i första hand göras till researrangören. En anmälan om felet kan också lämnas till en reseförmedlare som utan obefogat dröjsmål ska förmedla meddelandet till researrangören.

Meddela researrangören om felet utan obefogat dröjsmål så att researrangören har möjlighet att korrigera felet. Om du först efter din resa meddelar om ett fel som kunde ha åtgärdats före resan eller under resan, kan du förlora din rätt till prisavdrag eller skadestånd.

Krävande av kompensation

Specificera i ditt klagomål det ärende i vilket du vill kräva kompensation. Presentera även ditt kompensationskrav tydligt. Researrangören ska betala ersättning till resenären utan omotiverat dröjsmål.

En felanmälan kan vara skriftlig eller muntlig, men resenären ska vid behov kunna visa att hen har anmält felet.

Som ersättning behöver resenären inte godkänna presentkort, dvs. en voucher, eller rabatt på priset för en ny resa.

Du kan använda Konkurrens- och konsumentverkets reklamationsmallar för att göra reklamationen.

Kontakta konsumentrådgivningen eller Konsument Europa i problemsituationer

Om resan har skaffats av en finländsk resebyrå kontakta konsumentrådgivningen, som ger dig avgiftsfri handledning och medlingshjälp i tvister.

Om paketresa har anskaffats från ett annat EU-land, Norge eller Island kan du om problem uppstår kontakta Konsument Europa Finland, som hjälper konsumenter vid gränsöverskridande konsumenttvister inom EU.