Sammanlänkade researrangemang

När du köper flera resetjänster som anknyter till varandra av olika tjänsteleverantörer genom separata avtal kan det vara fråga om ett sammanlänkat researrangemang i stället för en paketresa. På sammanlänkade researrangemang tillämpas endast en liten del av reglerna för paketresor.

Vad är ett sammanlänkat researrangemang?

Med sammanlänkade researrangemang avses en servicehelhet, där det företag som har sålt resetjänsten instruerar resenären att för samma resa eller semester köpa tilläggstjänster – t.ex. flyg, inkvartering, utflykt – en tjänst åt gången. I ett sammanlänkat researrangemang ingår resenären ett separat avtal med varje leverantör av resetjänster.

Utöver en tydligt separat val- och bokningsprocess krävs för att ett sammanlänkat researrangemang ska uppstå den ena av följande punkter:

  • Det företag som har sålt resetjänsten hjälper resenären att välja en annan separat resetjänst och att betala under en och samma kontakt. Exempelvis om resenären först väljer och betalar flyget och först därefter väljer hotell.

ELLER

  • Det företag som har sålt resetjänsten hjälper resenären att köpa minst en kompletterande resetjänst av en annan näringsidkare inom 24 timmar från bekräftelsen av den första bokningen. När exempelvis en resenär som har bokat ett flyg eller en tågresa vid bekräftelsen av bokningen genom en länk erbjuds att hos en annan tjänsteleverantör boka en kompletterande resetjänst, till exempel hotellinkvartering.

OBS! En transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänst i kombination med den övriga turisttjänsten bildar ett sammanlänkat researrangemang endast om dessa utgör en betydande del av värdet på de köpta resetjänsterna (minst 25 procent) eller de i övrigt utgör en väsentlig del av den helhet som tjänsterna bildar.

Informationsskyldigheten för tillhandahållare av sammanlänkade researrangemang

Företaget som sålt den första resetjänsten, dvs. den näringsidkare som bidragit till uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang:

Innan resenären binder sig till ett avtal som leder till uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang, ska resenären klart, begripligt och tydligt ges följande information:

  1. resenären omfattas inte av de lagstadgade rättigheter som ingår i paketresor.
  2. respektive leverantör av resetjänster ansvarar endast för utförandet av sin egen tjänst.
  3. resenären skyddas av det lagstadgade insolvensskyddet som gäller sammanlänkade researrangemang.

Informationen ska lämnas med hjälp av en lämplig standardinformationsformulär, om en sådan finns.

Näringsidkaren, vars avtal leder till ett sammanlänkat researrangemang:

Om ett sammanlänkat researrangemang uppkommer utifrån ett avtal om resetjänst, ska tjänsteleverantören meddela om avtalet till den näringsidkare som bidrog till uppkomsten av det sammanlänkade researrangemanget.

Tjänsteleverantörens ansvar för brister i resan

När det är fråga om sammanlänkade researrangemang ansvarar varje tillhandahållare av resetjänster endast för utförandet av den egna tjänsten, och den näringsidkare som bidragit uppkomsten av researrangemanget är inte ansvarig för till exempel brister i resetjänsten, med undantag av situationer där denne har försummat sin informationsskyldighet.

I sammanlänkade researrangemang tillämpas på bedömningen av fel i tillämpliga delar de allmänna principerna i avtalsrätten och konsumentskyddslagens bestämmelser om fel i en tjänst.