Liittymän toimituksen viivästyminen

Jos puhelin- tai internetyhteys ei ole käytettävissäsi sovittuna alkamisajankohtana, operaattorin toimitus on viivästynyt. Tällöin sinun ei tarvitse maksaa liittymästä ja voit saada myös vakiokorvausta.

Ota yhteys operaattoriisi

Jos liittymäsopimuksessa sovittu toimitusaika ylittyy ja syy on operaattorissa, kysymys on operaattorin sopimusrikkomuksesta.

  • Ilmoita eli reklamoi operaattorille asiasta ja vaadi liittymän toimitusta.
  • Liittymästä ei tarvitse maksaa ennen kuin yhteys on käytettävissäsi.

Viivästystilanteissa sinulla on oikeus myös vaatia operaattorilta vakiokorvausta. Vakiokorvaus on 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään yhteensä 160 euroa. Korvaukseen ei ole oikeutta, jos operaattori osoittaa viivästyksen johtuvan sen ulkopuolisesta ylitsepääsemättömästä esteestä.

Jos viivästyksestä aiheutuneet todelliset kulut ylittävät vakiokorvauksen enimmäismäärän, sinulla voi lisäksi olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Jos toimitus viivästyy valituksen jälkeenkin olennaisesti, sinulla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Voit purkaa sopimuksen suullisesti tai kirjallisesti.