Maksu-tv-palvelut, suoratoistopalvelut ja päätelaitteet liittymäkaupan yhteydessä

Liittymäkaupan yhteydessä sinulle voidaan tarjota oheistuotteena maksu-tv-palvelua, suoratoistopalvelua tai päätelaitetta. Jos operaattori tarjoaa sinulle tällaista palvelupakettia, sinulle on selvästi kerrottava oheistuotteen ominaisuuksista, kestosta ja hinnasta.

Puhelin- ja internetliittymien myynnin yhteydessä voidaan tarjota myös muita tuotteita, kuten maksu-tv- tai suoratoistopalveluja tai päätelaitteita, esimerkiksi matkapuhelimia, tabletteja tai laajakaistamodeemeja. Eräät keskeiset liittymiä koskevat lain säännökset ovat suojanasi myös oheistuotteiden osalta silloin, kun operaattori myy sinulle palvelupaketin.

Palvelupaketista on kyse, kun

 • operaattori myy sinulle samalla sopimuksella tai toisiinsa läheisesti liittyvillä sopimuksilla useita tuotteita, joista ainakin yksi on puhelin- tai internetliittymä.

Sopimusosapuolten on oltava kaikissa sopimuksissa samoja, joten esimerkiksi tilanteessa, jossa kodinkoneliike myy sinulle puhelimen ja tarjoaa samassa yhteydessä yhteistyökumppaninaan toimivan operaattorin puhelinliittymää, kysymys ei ole palvelupaketista.

Palvelupaketin kauppaan liittyy lisäsuojaa

Jos sinulle on myyty pakettina liittymä ja sen oheistuote, kuten maksu-tv-palvelu tai päätelaite, oheistuote on mainittava ennen sopimuksentekoa annettavassa sopimustiivistelmässä.

 • Sopimustiivistelmässä on yksilöitävä esimerkiksi päätelaiteiden tyyppi tai kanavapaketin nimi.Tällöin olet tietoinen sinulle myytävästä sopimuskokonaisuudesta ja voit tehdä järkiperäisen päätöksen siitä, aiotko ostaa paketin.
 • Pakettiin sisältyvät päätelaitteiden vuokrasopimukset, kanavapakettisopimukset tai suoratoistosopimukset eivät myöskään saa olla kestoltaan pidempiä kuin 24 kuukautta pitkiä.

Jos sinulle on myyty palvelupaketti ja sinulla on oikeus purkaa mikä tahansa pakettiin sisältyvä palvelua tai päätelaitetta koskeva sopimus sen vuoksi, että kyseinen palvelu tai päätelaite ei ole ollut sopimuksen mukainen tai sitä ei ole toimitettu, sinulla on oikeus purkaa samalla kaikki pakettiin sisältyviä palveluja tai päätelaitetta koskevat sopimukset.

Muuta päätelaitekauppaa ja palvelusopimuksia koskee yleinen kuluttajansuoja

Jos kysymys on päätelaitekaupasta tai kanavapakettisopimuksen tai suoratoistosopimuksen tekemisestä, joka ei ole osa palvelupakettia, sopimustasi koskevat yleiset kuluttajansuojasäännökset.

Tällöinkin elinkeinonharjoittajan on annettava sinulle ennen sopimuksen tekoa tietoja tavaran tai palvelun keskeisistä ominaisuuksista sekä sopimuksestasi, muun muassa tuotteen hinnasta ja sopimuksen kestosta. Sopimus ei myöskään saa sisältää kuluttajien kannalta kohtuuttomia ehtoja.

Voit useimmiten irtisanoa maksu-tv-paketin, kun paketin sisältö muuttuu

Maksu-tv-palveluissa on tyypillistä, että niiden sisältö saattaa ajan kuluessa vaihdella tai muuttua. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että jokin urheilusarja tai tv-sarja poistuu palveluntarjoajan valikoimasta ja siirtyy toisen palveluntarjoajan valikoimaan.

Jos maksu-tv-sopimuksesi on toistaiseksi voimassa oleva, voit irtisanoa sopimuksesi palvelun irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli et hyväksy palvelun sisällössä tapahtunutta muutosta. Irtisanomisaika voi yleensä olla enimmillään yksi kuukausi.

Jos sinulla on määräaikainen maksu-tv-sopimus, joita ei pääsääntöisesti voida irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä, voit irtisanoa maksu-tv-sopimuksesi kesken sopimuskauden, jos kanavapaketin sisältö ei ole pysynyt mahdollisimman samanlaisena ja riittävän monipuolisena, eikä siten ole enää vastannut alun perin hankkimaasi palvelua.

Se, milloin kanavapaketin sisällön muutos on riittävän suuri, että voit irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, riippuu viime kädessä kunkin tapauksen yksityiskohdista.

Jos koet, että kanavapaketti ei enää tehdyn muutoksen jälkeen vastaa alun perin hankkimaasi palvelua tai tilauksesi kannalta keskeistä sisältöä,

 1. ota yhteys palveluntarjoajaan ja ilmoita sopimuksen irtisanomisesta.
 2. ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä KKV:n kuluttajaneuvontaan.

Lisäksi sinulla on yleensä oikeus irtisanoa määräaikainen sopimuksesi myös, jos olet joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai muun itsestäsi riippumattoman syyn takia. Kyse on niin sanotusta sosiaalisesta suoritusesteestä. Tällöin yrityksellä on oikeus periä vain sopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut.

 • Voit käyttää apuna reklamaation tekemisessä Reklamaatioapuri-palvelua tai reklamaatiomallipohjia

 • Jos reklamaatiosi ei tuota tulosta, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella.

  Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

  Palveluaika normaalisti ma, ti, ke klo 9–12, to klo 12–15. Huom! Suljettu 20.6.

  Huom! Kesäaikataulut kuluttajaneuvonnassa. Asiointilomake suljetaan viikonlopuksi kesällä perjantaisin klo 15 ja avataan maanantaina klo 9.