Posti- ja pakettijakelu

Postipalvelut on turvattu Suomessa yleispalveluvelvoitteella. Postin lisäksi kirjepostia voivat jakaa myös muut jakeluyhtiöt. Jos kohtaat ongelmia kirjeen tai paketin toimituksen kanssa, voit vastaanottajana tai lähettäjänä olla oikeutettu korvaukseen.  

Postipalvelut ovat lailla turvattuja yleispalveluita

Toimivat postipalvelut on turvattu Suomessa yleispalveluvelvoitteella. Posti on määrätty tarjoamaan postipalveluita enintään kahden kilon painoisille kirjelähetyksille Manner-Suomessa. Pakettien osalta Postin yleispalveluvelvoite koskee vain kotimaasta ulkomaille lähetettävien enintään kymmenen kilon painosten postipalvelua sekä näiden lähetysten kirjaamis- ja vakuuttamispalveluita.

Kirjepostin jakelu

Postilaatikko pitää lain mukaan sijoittaa yleispalveluyrityksen, eli Postin määrittelemään paikkaan. Jos et pääse sopuun Postin kanssa postilaatikon sijainnista, voit kääntyä oman kuntasi rakennusvalvonnan puoleen.

Postin lisäksi Suomessa toimii useita jakeluyhtiöitä, jotka jakavat kirjepostia. Saamasi lasku voi olla jonkin toisen yhtiön kuin Postin jakama. Apua jakeluyhtiön tunnistamiseen löydät kirjeestä löytyvästä jakelutunnisteesta.

Postille tekemäsi postinjakelun siirtoilmoitus tai virallisen muuttoilmoituksen yhteydessä tekemäsi osoitteenmuutos koskevat vain Postin jakamia kirjeitä, eivätkä välttämättä tavoita kaikkia sinua laskuttavia yrityksiä.

Yrityksen kanssa solmitun sopimuksen mukaan kuluttaja on usein vastuussa muuttuneen laskutusosoitteen ilmoittamisesta. Jos et ilmoita yritykselle osoitteenmuutoksesta ja laskut jaetaan vanhaan osoitteeseesi, voit joutua maksamaan ylimääräisiä kustannuksia, kuten viivästyskorkoa ja perintäkuluja.

Viivästynyt, kadonnut tai vahingoittunut kirje

Lain mukaan postiyritys vastaa vahingosta, joka aiheutuu lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta. Korvauksen suuruus riippuu vahingon suuruudesta laissa määriteltyihin enimmäismääriin asti. Tavallisesta kirjepostista on kuitenkin usein vaikea saada korvausta, koska kirjeen katoamista voi olla hankalaa todistaa.

Kirjeen viivästyminen

Jos kirjeen jakelu viivästyy, oikeus korvaukseen on lähettäjällä tai vastaanottajalla, joka on kärsinyt vahingon viivästyksestä.

Maksettava korvaus riippuu vahingon määrästä, mutta se voi olla enintään:

 • 50 euroa tavallisesta kirjelähetyksestä
 • 85 euroa kirjatusta tai saantitodistusta vastaan luovutettavasta kirjelähetyksestä
 • 150 euroa muusta kirjelähetyksestä tai postipaketista.

Kirjeen katoaminen tai vahingoittuminen

Jos kirje katoaa, lähettäjällä on oikeus korvaukseen.

Jos kirje vahingoittuu jakelun aikana, oikeus korvaukseen on

 • lähettäjällä siihen saakka, kun lähetys on luovutettu vastaanottajalle
 • vastaanottajalla siitä lähtien, kun hän on ottanut lähetyksen vastaan.

Maksettava korvaus riippuu vahingon määrästä, mutta se voi olla enintään:

 • 50 euroa tavallisesta kirjelähetyksestä
 • sovittu vakuutusarvo vakuutetusta lähetyksestä
 • 340 euroa muusta kirjelähetyksestä.

Pakettien vastaanottaminen ja lähettäminen

Pakettien vastaanottaminen

Paketin lähettäjä, kuten verkkokaupan myyjä, on vastuussa siitä, että tavara toimitetaan sinulle ehjänä.

Jos havaitset paketissa kuljetusvaurioita,

 1. dokumentoi vauriot esimerkiksi valokuvaamalla
 2. ota yhteyttä tavaran myyjään.

Pakettien lähettäminen

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta ja vahingoittumisesta kuljetuksen aikana sekä vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä. Rahdinkuljettajan vastuu on laissa rajoitettu 20 euroon/kilo. Rajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutunut rahdinkuljettajan törkeästä huolimattomuudesta. Kynnys todeta rahdinkuljettajan toiminta törkeäksi huolimattomuudeksi on kuitenkin verrattain korkea.

Paketin lähettäjänä olet vastuussa siitä, että paketti kestää valitsemasi kuljetusmuodon. Rahdinkuljettaja ei vastaa hajonneesta tavarasta, jos olet pakannut sen huolimattomasti tai esimerkiksi valinnut sille sopimattoman pakkausmateriaalin. Helposti särkyville tavaroille kannattaa harkita lisäpalvelun ostamista, jotta pakettia käsitellään helposti särkyvänä.

Arvokkaiden tavaroiden kohdalla kannattaa selvittää myös mahdollisuutta lähettää paketti vakuutettuna.  Kevyt, mutta arvokas tavara, kuten koru, voi rahdinkuljettajan vastuun rajoituksen vuoksi jäädä suurelta osin korvaamatta, jos se vahingoittuu tai katoaa kuljetuksen aikana.

Viivästynyt paketti

 • Tee huomautus viivästymisestä kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisesta.
 • Voit vaatia rahdinkuljettajaa korvaamaan vahingon, jonka osoitetaan aiheutuneen luovutuksen viivästymisestä. Korvaus rajoittuu lähtökohtaisesti siihen, mitä olet maksanut paketin kuljettamisesta.
 • Jos olet lähettänyt asianmukaisesti pakatun tavaran, joka on pilaantunut viivästymisen vuoksi, voit vaatia korvausta pilaantumisesta enintään 20 euroa/kilo.

Kadonnut paketti

 • Voit tehdä huomautuksen kadonneesta paketista, jos kotimaan kuljetuksessa ollutta pakettia ei ole luovutettu 14 päivän kuluessa sovitun luovutusajan päättymisestä. Jos luovutusajankohtaa ei ole sovittu, katsotaan paketti kadonneeksi, jos sitä ei ole luovutettu 28 päivän sisällä siitä, kun tavara otettiin kuljetettavaksi.
 • Voit vaatia korvausta kadonneesta paketista tavaran arvon mukaan, kuitenkin enintään 20 euroa/kilo.
 • Tavaran arvon lisäksi voit vaati rahtia ja muita tavaran kuljetukseen liittyviä kuluja korvattavaksi.

Vahingoittunut paketti

 • Tee huomautus vahingoittumisesta kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisesta. Ajan kuluminen voi vaikeuttaa vahingon syy-yhteyden osoittamisen rahdinkuljetukseen.
 • Korvaus lasketaan vahingoittuneen tavaran arvon vähennyksen mukaan, mutta se ei saa ylittää koko lähetyksen arvoa. Enimmillään korvausta voi vaatia 20 euroa/kilo.

Ulkomaan kirjeet ja paketit

Ulkomailta tilatut verkkokauppaostokset

Paketin lähetyspaikka kannattaa tarkistaa verkkokaupan toimitusehdoista ennen tilaamista. Kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat ostokset on tullattava ja niistä voi joutua maksamaan arvonlisäveron. Postilla on myös oikeus periä käsittelymaksu tullattaville lähetyksille. Huomioi, että myös kotimainen verkkokauppa voi toimittaa tavarat EU:n ulkopuolisesta varastosta. Verkossa on yleistynyt ns. dropshipping eli suoratoimitus, jossa myyjä ei toimita tilausta omasta varastostaan, vaan ostaa sen toiselta toimittajalta.

Toimi näin, jos ulkomaisessa verkkokaupassa ilmenee ongelmia:

 • Ota ensin yhteyttä myyjäliikkeeseen tilanteen selvittämiseksi.
 • Jos ongelma ei ratkea neuvottelemalla, voit ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen, kun myyjänä on EU:n/ETA:n alueelle sijaitseva yritys.
 • EU:n ulkopuolella toimivien yritysten kanssa kuluttajaviranomaisten mahdollisuudet asian selvittämiseksi ovat rajalliset.

Kansainväliset kirje ja pakettilähetykset

Kansainvälisessä postiliikenteessä nimetyt operaattorit vastaavat kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta sekä sellaisten pakettien palauttamisesta, jonka perille saamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu. Suomessa nimettynä operaattorina toimii Posti.

Jos kansainvälinen lähetys katoaa, vahingoittuu tai anastetaan, oikeus korvaukseen on lähettäjällä. Vastaanottaja voi vaatia vahingonkorvausta vain, jos lähettäjä kirjallisesti luopuu oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi.

Kansainvälisissä kuljetuksissa korvaukset ilmoitetaan erityisnosto-oikeuksina. Kyse on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n luomasta valuutasta, joka ilmoitetaan lyhenteellä SDR. 1 SDR vastaa noin 1,2 euroa.

Nimetyn operaattorin vastuu määräytyy seuraavasti:

 • kirjattu kirje: enintään 30 SDR
 • postivakuutettu kirje: enintään kirjeen vakuutusarvo
 • postipaketti: 40 SDR/lähetys + 4,5 SDR/kg
 • pikapaketti: enintään 500 euroa/lähetys.