Lehtitilaukset

Monet lehtitilaukset ovat määräaikaisia. Tutustu huolella tilausehtoihin ennen lehden tilaamista.

Tutustu huolella lehtitilauksen ehtoihin

Voit aina kieltäytyä kaupanteosta. Ostopakkoa ei ole, vaikka lehtimyyjä olisi käyttänyt runsaasti aikaa tarjouksen esittelyyn. Tutustu huolella lehden tilausehtoihin ja tee tilaus vain, jos voit hyväksyä sen ehdot kokonaisuudessaan.

Ennen lehden tilaamista tarkista

  • tilauksen kokonaishinta
  • tilauksen kesto
  • tilauksen peruutusehdot
  • jatkuuko määräaikainen tilaus automaattisesti sopimusajan tai tarjouksen päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana ja mitkä ovat laskutusjakson normaalit kokonaiskustannukset.

Lehtitilauksen peruuttaminen

Verkkokaupan, puhelinmyynnin ja postimyynnin kautta tehtyjä lehtitilauksia koskevat etämyynnin säännöt. Jos kyse on lehden määräaikaisesta tilauksesta tai kestotilauksesta, sinulla on oikeus perua etämyyntitilaus ilmoittamalla siitä peruutusohjeissa ilmoitetulla tavalla lehden myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Etämyynnin peruuttamisoikeus ei koske yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista.

 

Lehtitilauksen irtisanominen

Monet lehtitilaukset ovat määräaikaisia. Irtisanominen ei ole yleensä mahdollista kesken määräaikaisen tilaussopimuksen. Määräaikaista lehtitilausta ei saa ketjuttaa jatkumaan toisella määräaikaisella tilauksella, mutta tilaus tyypillisesti jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen. Jos haluat lopettaa toistaiseksi voimassa olevan tilauksen, sinun on ilmoitettava siitä irtisanomislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Et voi irtisanoa sopimusta lopettamalla laskujen maksamisen.

Lehtimyyjän velvollisuudet

  1. Puhelimessa lehtimyyjän on heti keskustelun alussa ilmoitettava nimensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus.
  2. Ennen lehtitilauksen tekemistä kuluttajalle on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi tiedoksi koko laskutusjakson kokonaishinta. Jos sopimus on voimassa vielä tarjousjakson jälkeen, tulee myös tarjousjakson jälkeisen laskutusjakson normaalit kokonaiskustannukset ilmoittaa kuluttajalle.
  3. Kuluttajalle on toimitettava tilausvahvistus etämyynnin kautta tehdystä sopimuksesta kohtuullisessa ajassa ja pysyvällä tavalla. Siihen tulee sisältyä kaikki laissa tarkoitetut tiedot sekä peruuttamislomake ja -ohje, mikäli niitä ei ole toimitettu kuluttajalle jo aiemmin.

Toimi näin, jos lehtitilauksessa ilmenee ongelmia