Liittymien markkinointi ja sopimuksen tekeminen

Kun olet ostamassa puhelin- tai internetliittymää, operaattorin on aina annettava sinulle tiedot muun muassa liittymän pääominaisuuksista, hinnasta ja sopimuksen kestosta. Kun valitset itsellesi uutta liittymää, voit vertailla eri operaattorien tuotteita esimerkiksi sopimustiivistelmien avulla.

Liittymäsopimuksen peruuttaminen ei ole aina mahdollista

Puhelin- ja internetliittymäsopimuksia voidaan markkinoida ja myydä useissa eri kanavissa. Voit hankkia liittymäsopimuksen muun muassa

 • operaattorien omista myymälöistä
 • kauppakeskuksien pop up -pisteiltä
 • kodinkoneliikkeistä
 • operaattorien internetsivuilta
 • erilaisista chat- tai vastaavista pikaviestinkanavista
 • puhelimitse.

Lakisääteiset oikeutesi riippuvat osin siitä, missä myyntikanavassa sopimus on tehty.

 • Sinulla on esimerkiksi lakisääteinen 14 vuorokauden pituinen liittymäsopimuksen peruuttamisoikeus, jos sopimus on tehty internetissä, operaattorin chat-kanavassa tai puhelimitse. Sinulla on yhä peruuttamisoikeus, vaikka olisit ottanut liittymän käyttöön, mutta joudut yleensä tällöin maksamaan liittymän käytöstä normaalisti, esimerkiksi osuuden liittymän kuukausimaksusta tai käytöstä aiheutuneen laskun.
 • Jos liittymäsopimus on tehty myymälässä, peruutusoikeutta ei ole, ellei operaattori ole itse myöntänyt sille palautusoikeutta.

Uudesta matkapuhelinliittymästä voit kuitenkin päästä kuluitta eroon, jos nykyinen operaattorisi on tehnyt sinulle vastatarjouksen (nk. win back -tarjouksen) ennen kuin puhelinnumerosi on ehtinyt siirtyä uudelle operaattorille. Jos pidät nykyisen operaattorisi tarjousta parempana kuin uuden operaattorin tarjousta, voit halutessasi tarttua siihen ja numeronsiirtoprosessi peruuntuu. Operaattori ei saa veloittaa sinulta liittymään perustuvia maksuja ennen kuin yhteys on käytettävissäsi. Merkitystä ei ole sillä, onko liittymäsopimus tehty myymälässä vai muualla.

Jos liittymäsopimuksesi on tehty kestoltaan toistaiseksi voimassa olevaksi, voit lisäksi aina irtisanoa sen ja tällöin sopimuksesi päättyy enimmillään 14 vuorokauden irtisanomisajan kuluttua. Kun teet uutta liittymäsopimusta, kiinnitä aina huomiota siihen, mikä on sopimuksen kesto. Myös operaattorin on aina annettava sinulle tieto sopimuksen kestosta.

Matkapuhelinliittymien puhelinmyynti on sallittua vain kuluttajan pyynnöstä

Internetliittymiä voidaan myydä myös puhelinmyynnillä. Sen sijaan matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi on sallittua ainoastaan kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Nykyinen operaattorisi saa kuitenkin markkinoida sinulle tarjolla olevia muita puhelinliittymiään. Voit kuitenkin halutessasi kieltää myös nykyisen operaattorisi puhelinmyynnin.

Kuluttajaa suojataan liittymien markkinoinnissa ja sopimusta tehtäessä

Liittymäkauppaan sovelletaan yleisiä kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä, joten esimerkiksi kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavien harhaanjohtavien tai totuudenvastaisten tietojen antaminen on kiellettyä.

Ennen kuin teet liittymäsopimuksen, operaattorin on annettava sinulle eräitä tietoja liittymäsopimuksestasi, muun muassa liittymän pääominaisuuksista, hinnasta ja sopimuksen kestosta. Operaattorin on annettava tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi sekä pysyvällä tavalla tai kuluttajan helposti ladattavassa asiakirjassa. Kun operaattori antaa nämä tiedot, niistä tulee olennainen osa sopimusta, eikä operaattori saa niitä jälkikäteen muuttaa ilman suostumustasi.

Myös operaattorien chat-kanavissa ja erilaisissa pikaviestisovelluksissa on annettava tiedot muun muassa liittymän pääominaisuuksista, hinnasta ja sopimuksen kestosta, vaikka niissä olisikin rajoitetusti tilaa tietojen antamiseen. Chat-kanavissa tehtyjä sopimuksia koskee myös 14 vuorokauden peruutusoikeus, jonka olemassaolosta ja käyttämistä koskevista menettelyistä on myös kerrottava.

Voit vertailla eri liittymiä sopimustiivistelmien avulla

Jotta voisit vertailla eri operaattorien liittymätuotteita ja tehdä omiin olosuhteisiisi parhaan mahdollisen valinnan, operaattoreiden on ennen liittymäsopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle maksutta sopimustiivistelmä, joka sisältää keskeiset tiedot tarjottavasta liittymästä ytimekkäässä ja helppolukuisessa muodossa.

Keskeisiä tietoja sopimustiivistelmässä ovat esimerkiksi

 • operaattorin nimi ja yhteystiedot mahdollisia valituksia varten
 • palvelun keskeiset ominaisuudet, esimerkiksi internet-yhteyden
 • tiedonsiirtonopeus
 • liittymän hinta
 • sopimuksen kesto sekä uusimista ja irtisanomista koskevat ehdot.

Operaattorien on annettava sopimustiivistelmä EU-asetuksen mallin mukaisesti. Tiivistelmän pituus ei saisi ylittää yhtä A4-arkkia.

Jos sopimustiivistelmän antaminen on teknisesti mahdotonta ennen sopimuksen tekemistä esimerkiksi puhelinmyynnissä, operaattorin on annettava se viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Liittymäsopimuksesi tulee tällöin voimaan vasta, kun olet sopimustiivistelmän saamisen jälkeen vahvistanut hyväksyväsi sopimuksen.

Operaattori ei saa muuttaa sopimustiivistelmässä annettuja tietoja jälkikäteen ilman suostumustasi.

Kun teet liittymäsopimuksen, sinulle voidaan samassa yhteydessä tarjota puhelinta, tablettia tai muuta päätelaitetta taikka maksu-tv-palvelua, suoratoistopalvelua tai muuta viihdepalvelusopimusta. Vaikka päätelaitetta tai viihdepalvelusopimuksia koskevat sopimukset eivät ole liittymiä, ne on myös yksilöitävä sopimustiivistelmässä.

Tutustu liittymäsopimukseen ennen sopimuksen tekoa

Liittymän sopimusehdoissa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Liittymän sopimusehdot muodostuvat tyypillisesti useasta eri asiakirjasta. Sopimusasiakirjoja ovat muun muassa

 • palvelukohtaiset erityisehdot (nk. palvelukuvaus), jossa määritellään muun muassa liittymäsi ominaisuudet ja sopimuksen kesto
 • operaattorin hinnasto
 • operaattorin vakioehdot, jossa määritetään yleisemmällä tasolla operaattorin ja kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia sopimussuhteen osapuolina, esimerkiksi palvelun virheen tai viivästyksen varalle ja
 • sopimustiivistelmä.

Viestintäpalvelusopimukset eli muun muassa puhelin- ja internetliittymäsopimukset on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti. Ne eivät saa sisältää kuluttajien kannalta kohtuuttomia ehtoja.