Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen

Operaattorisi voi korottaa toistaiseksi voimassa olevan puhelin- tai internetliittymäsi hintaa tai muuttaa muita liittymän sopimusehtoja vain laissa määritellyillä perusteilla. Operaattorin on ilmoitettava muutoksesta ja sen perusteesta etukäteen ja yleensä voit myös irtisanoa sopimuksesi. Määräaikaiseen liittymään ei voi tehdä hinnankorotuksia tai muuttaa sen ehtoja kesken sopimuskauden.

Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta voidaan muuttaa eräillä perusteilla

Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen hintaa tai muita ehtoja operaattori saa muuttaa vahingoksesi, mutta vain seuraavissa tapauksissa:

  • Sopimusehdoissa on yksilöity peruste muutoksille.
  • Sopimuksen sisältö ei kuitenkaan saa kokonaisuutena olennaisesti muuttua.
  • Lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella.
  • Lisäksi operaattori saa tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Sinulla on aina oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva liittymäsopimuksesi päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta. Jos siis irtisanot liittymäsi heti sen jälkeen, kun operaattori ilmoittaa sopimuksen muuttamisesta, muutetut ehdot tai hinnat eivät ehdi koskea sinua.

Määräaikaista sopimusta voi muuttaa vain poikkeustapauksissa

Operaattori ei saa yleensä muuttaa määräaikaisen liittymäsopimuksen ehtoja kesken sopimuskauden kuluttajan vahingoksi. Sopimusehtojen muuttaminen on sallittua ainoastaan, mikäli muutostarve johtuu lainsäädännön muutoksista tai viranomaispäätöksistä.

Voit yleensä irtisanoa myös määräaikaisen sopimuksen päättymään kesken sopimuskauden kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos operaattori on ilmoittanut muutoksesta määräaikaiseen sopimukseesi. Jos muutos johtuu kuitenkin suoraan lainsäädäntömuutoksesta, esimerkiksi verolainsäädännön muutoksesta, et voi irtisanoa sopimusta.

Operaattorin on ilmoitettava muutoksista ajoissa

Operaattorin on ilmoitettava sinulle sopimusehtojen muuttamisesta viimeistään kuukautta ennen kuin muutetut ehdot tulevat voimaan. Muutosviestissä on ilmoitettava

  • sopimusehtojen muuttamisesta
  • muutettujen ehtojen sisällöstä
  • muutoksen perusteesta
  • oikeudesta irtisanoa liittymäsopimuksesi, jos et hyväksy muutettuja ehtoja. Jos haluat käyttää oikeuttasi irtisanoa sopimus, se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa operaattorin ilmoituksesta.

Operaattorin on ilmoitettava muutoksesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Muutosviestiä ei saa muotoilla siten, että se näyttää markkinointiviestiltä tai muulta asiakasviestinnältä, vaan kaikki yllä mainitut tiedot on mainittava viestissä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Ota tarvittaessa yhteys operaattoriin

Jos operaattorisi on korottanut liittymäsopimuksesi hintaa, muuttanut muita ehtoja vahingoksesi ilman laissa määriteltyä perustetta tai operaattorisi ei ole ilmoittanut sopimusehtojen muuttamisesta laissa edellytetyllä tavalla, voit vaatia sopimuksellesi jatkoa entisin ehdoin. Ilmoita tällöin vaatimuksestasi operaattorillesi mahdollisimman nopeasti.