Liittymän virhe

Puhelin- tai internetliittymässäsi on virhe, jos liittymän laatu tai toimitustapa eivät vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Virhe on operaattorin sopimusrikkomus, joka operaattorin on korjattava. Sinulla voi virheen perusteella olla myös oikeus rahalliseen hyvitykseen tai sopimuksen purkamiseen.

 

Tutki onko liittymässäsi virhe

Tyypillisiä virheitä ovat muun muassa palvelun käyttökatkos ja luvattua hitaampi nopeus. Tilapäinen käyttökatkos tai sovittua hitaampi nopeus eivät kuitenkaan automaattisesti ole virheitä, vaan virheen arviointi on tapauskohtaista. Esimerkiksi liittymän toimintaongelmat, jotka johtuvat käyttäjän omasta puhelimesta tai tietokoneesta, eivät ole virheitä.

Kun epäilet liittymässäsi virhettä, tarkista liittymäsopimuksesi palvelukuvaus, onko siinä mainintaa epäilemästäsi virheestä. Esimerkiksi mobiililaajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeus on palvelukuvauksissa tyypillisesti ilmoitettu melko laajoin vaihteluvälein, joten hidas yhteys ei välttämättä tarkoita virhettä.

Vaikka mittaamasi nopeus olisikin palvelukuvauksen mukainen, liittymässä voi kuitenkin olla virhe, jos liittymän markkinoinnissa tai liittymäsopimusta tehtäessä sinulle on luvattu mitattua suurempi nopeus. Jos kyse on vain suullisista lupauksista, niiden toteen näyttäminen voi olla vaikeaa.

Reklamoi virheestä ensin operaattorille

  1. Ilmoita eli reklamoi virheestä operaattorille mahdollisimman nopeasti ja vaadi virheen korjaamista. Usein virhe kyetään korjaamaan ottamalla yhteys operaattorin asiakaspalveluun.
  2. Jos virheen korjaaminen ei onnistu, voit vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista. Käyttökatkoksesta voit vaatia vakiohyvitystä.

Hinnanalennuksen tai vakiohyvityksen vaatiminen

Voit vaatia operaattorilta hinnanalennusta muun muassa, kun

  • internetyhteytesi toimii huomattavasti sovittua hitaammalla nopeudella. Tilapäiset ja pienet nopeudenvaihtelut eivät kuitenkaan välttämättä oikeuta korvaukseen.
  • matkapuhelimesi kuuluvuus ei vastaa sovittua
  • tilaamasi liittymä ei sisällä luvattuja lisäpalveluja
  • palvelu ei vastaa siitä markkinoinnissa annettuja lupauksia.

Jos liittymäsi toimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, voit vaatia liittymän käyttökatkoksesta vakiohyvitystä. Vakiohyvitys on 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään yhteensä 160 euroa.

Satunnaiset ja lyhytaikaiset käyttökatkokset, jotka operaattori korjaa nopeasti, eivät kuitenkaan ole korvaukseen oikeuttavia virheitä. Et saa vakiohyvitystä myöskään, jos käyttökatkos johtuu verkon rakennus- ja kunnossapitotöistä ja katkoksen kesto on enintään 24 tuntia. Tällaisesta käyttökatkoksesta operaattorin on kuitenkin ilmoitettava etukäteen.

Vakiohyvitystä ei saa myöskään, jos katkos johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten myrskytuhoista aiheutuvasta sähkönsyötön häiriöstä ja operaattori osoittaa varautuneensa sähkönsyötön häiriöihin lainsäädännön ja Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaisesti. Tällöinkin voit kuitenkin vaatia hinnanalennusta.

Hinnanalennus ja vakiohyvitys ovat vaihtoehtoisia korvaustapoja, joten jos olet saanut jo virheen perusteella vakiohyvityksen, et voi saada enää hinnanalennusta.

Liittymäsopimuksen purkaminen

Sinulla on lisäksi oikeus purkaa liittymäsopimus, jos operaattorin sopimusrikkomus on ollut olennainen. Näin voi olla muun muassa

  • jos operaattori ei kykene korjaamaan liittymässä olevaa virhettä (esimerkiksi käyttökatkosta) kohtuullisessa ajassa tai
  • jos luvattuja nopeuksia ei pystytä toimittamaan.

Voit purkaa sopimuksen suullisesti tai kirjallisesti.

Voit purkaa liittymäsopimuksesi operaattorin olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, vaikka liittymäsopimuksesi olisi kestoltaan määräaikainen.

Jos liittymän virheestä eli palvelun toimimattomuudesta aiheutuu sinulle taloudellista vahinkoa, voit vaatia myös sitä korvattavaksi. Voit saada vahingonkorvausta taloudellisesta vahingosta jo saadun hinnanalennuksen, vakiokorvauksen tai sopimuksen purkamisen lisäksi. Jos sinulle on maksettu vakiokorvausta, voit kuitenkin saada vahingonkorvausta vain siltä osin kuin vahinko ylittää maksetun vakiokorvauksen määrän.

Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan

Jos valituksesi operaattorille ei tuota toivomaasi tulosta, voit ottaa yhteyttä KKV:n kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta neuvontaa, ohjeita ja sovitteluapua riitatilanteessa.