Standardavtalsvillkor

Många branscher använder standardvillkor i avtal. Dessa utarbetas oftast av branschorganisationerna för sina medlemsföretag.

Konsumentombudsmannen har förhandlat om standardavtalsvillkor med flera organisationer inom olika branscher. Att delta i utarbetandet av standardavtalsvillkor är en av konsumentombudsmannens uppgifter och det gynnar både konsumenter och företag.

Standardavtalsvillkoren hjälper till att förebygga oskäliga avtalsvillkor samt konflikter mellan konsumenter och företag. Genom att utarbeta standardvillkor strävar man efter att säkerställa att konsumentskyddslagstiftningen följs.

Avtal med standardvillkor för olika branscher

Nedan finns en förteckning över några avtal med standardvillkor som godkänts av konsumentombudsmannen eller som konsumentombudsmannen har bidragit till genom att kommentera villkorens skälighet på basis av den lagstiftning som konsumentombudsmannen övervakar. Konsumentombudsmannens deltagande i förhandlingarna garanterar dock inte att villkoren är tillåtna med tanke på konkurrensrätten. Branschorganisationerna är skyldiga att säkerställa att standardvillkoren är förenliga med konkurrensrätten.

Det lönar sig att fråga aktörerna inom branschen om icke-länkade villkor.

För företag