Yhdistys matkanjärjestäjänä

Matkapakettilain piiriin eivät kuulu sellaiset matkapaketit, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle matkustajia, satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällaisia matkoja voivat tarjota jäsenilleen esimerkiksi yhdistykset ja järjestöt, koululuokat ja urheiluseurat.

Matkapakettilaki ei koske yhdistystä matkanjärjestäjänä, kun kaikki seuraavat edellytykset toteutuvat:

 • jäsenyys on selkeästi rajattu
 • matkapaketit liittyvät yhdistyksen toimintaan
 • matkapakettien tarjoamisella ei hankita taloudellista hyötyä yhdistykselle tai sen jäsenille
 • matkan hintaan ei lisätä katetta
 • markkinointi tehdään vain suljetun jakelun keinolla, kuten jäsentiedotteilla
 • matkapaketteja järjestetään muutamia kertoja vuodessa.

Matkapakettilaki saattaa koskea yhdistystä matkanjärjestäjänä, jos yksikin seuraavista toteutuu

 • jäsenyys on avoin tai rajoittamaton
 • järjestettävillä matkoilla ei ole yhteyttä yhdistyksen varsinaiseen tarkoitukseen
 • matkapakettia markkinoidaan esimerkiksi lehti-ilmoituksella tai internetissä ilman mainintaa jäsenyyden edellytyksestä
 • suunnitellaan matkapaketti, jonka jälkeen lähtijät kerätään avoimella ilmoittelulla
 • matkan hintaan lasketaan kate varsinaisten kulujen päälle.

Jos yhdistystoimija kuuluu matkapakettilain piiriin, pitää

 • yhdistyksen ilmoittautua vakuusrekisteriin sekä
 • asettaa vakuus keräämiensä etukäteen maksettujen maksujen turvaamiseksi.

Arvio lain piiriin kuulumisesta tehdään tapauskohtaisesti.