Vakuusmallit rahoituslaitoksille

Rahoituslaitos toimittaa matkanjärjestäjältä vaaditun vakuuden KKV:lle. Vakuus voi olla joko takuu tai panttaus. Matkanjärjestäjä sopii vakuuden muodosta rahoituslaitoksen kanssa. Rahoituslaitoksen on käytettävä KKV:n hyväksymiä vakuusmalleja eli vakuuspohjia.

Alkuperäinen vakuus on toimitettava KKV:n vakuuspäätöksessä ilmoittamaan määräaikaan mennessä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Määräajasta myöhästyminen aiheuttaa automaattisesti ”kaikki asiat eivät ole kunnossa”-merkinnän vakuusrekisteriin matkanjärjestäjän kohdalle.

Rahoituslaitoksella on oltava oikeus harjoittaa rahoitustoimintaa ja sen kotipaikan on oltava Euroopan talousalueella.

Vakuusmallit

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy ainoastaan näille asiakirjapohjille tehdyt vakuudet.

  • Asiakirjapohjiin ei saa tehdä muutoksia.
  • Asiakirjapohjiin ei saa lisätä rahoituslaitoksen omia lisäehtoja.

Vakuuden lisäksi on toimitettava Kilpailu- ja kuluttajaviraston käyttöön asiakirja, jossa on selvitys allekirjoittaneiden nimenkirjoitusoikeudesta.

Jos vakuudenantaja on sijoittautunut muuhun EU/ETA-valtioon, on toimitettava sijoittautumismaan asianomaisen viranomaisen selvitys rahoituslaitoksen oikeudesta harjoittaa rahoitustoimintaa.

Postiosoite:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5
00531 Helsinki

Sähköposti: https://turvaviesti.kkv.fi/ ja siellä vastaanottajaksi kirjaamo@kkv.fi

Lue myös

Matkanjärjestäjän vakuus

5.11.2021 | Majoituspalvelut