Matkanjärjestäjän maksut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto veloittaa kaikilta vakuusrekisteriin merkityiltä matkanjärjestäjiltä vuotuisen valvontamaksun ja maksukyvyttömyyssuojamaksun. Vakuusrekisteriin liittäminen vahvistetaan rekisteröintipäätöksellä, josta peritään 150 euron suuruinen kertaluonteinen maksu.

Valvontamaksu

Valvontamaksu laskutetaan kerran vuodessa kalenterivuoden lopussa.

Maksuluokka määräytyy edellisen kalenterivuoden suurimman vakuusmäärän perusteella.

Maksuluokka Vakuuden määrä Valvontamaksu
1 0 – 10 000 € 405,00 €/vuosi
2 10 001 – 50 000 €  945,00 €/vuosi
3 50 001 – 200 000 1 350,00 €/vuosi
4 200 001 – 1 000 000 €  2 025,00 €/vuosi
51 000 001 – 3 000 000 € 2 700,00 €/vuosi
63 000 001 – 10 000 000 € 3 375,00 €/vuosi
7yli 10 000 000 € 4 050,00 €/vuosi

Maksukyvyttömyyssuojamaksu

Maksukyvyttömyyssuojamaksu on 0,024 prosenttia matkanjärjestäjän edellisen tilikauden matkapakettien myynnin liikevaihdosta.

Matkanjärjestäjän kirjanpito tulee järjestää siten, että matkapaketit ovat eriteltävissä kirjanpidossa.

Maksukyvyttömyyssuojamaksu peritään kerran vuodessa.

Muut maksut

Rekisteröintipäätös vakuusrekisteriin liittämisestä:150,00 euroa.