För researrangörer

Anvisningar till dig som ordnar resor 

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) uppgift är att säkerställa de kunders tillgodohavanden som köpt resor i händelse av näringsidkarens obestånd. Därför måste KKV kontinuerligt följa upp att säkerheten är tillräcklig för de näringsidkare som ställt säkerhet. Vidare följer KKV upp verksamhetens kvalitet, faktureringspraxis samt verksamhetens omfattning för samtliga registrerade näringsidkare.

Lagen om kombinerade resetjänster

Researrangören ska i händelse av insolvens ställa säkerhet för att resenärerna ska ha möjlighet att få tillbaka de pengar som de har betalat

Registrering

Så här registrerar du dig i resegarantiregistret.

Säkerhet för researrangörer

Från säkerheten ersätts de avgifter som resenärerna har betalat för paketresor om researrangören går i konkurs.

Säkerhetsmodeller för finansiella institut

Det finansiella institutet överlämnar den säkerhet som krävs av researrangören till KKV. Säkerheten kan vara antingen en garanti eller en pantsättning.

Rapportering

Registrerade researrangörer ska regelbundet rapportera till Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Avgifter för researrangörer

Konkurrens- och konsumentverket debiterar alla researrangörer som antecknats i resegarantiregistret en årlig tillsynsavgift och insolvensskyddsavgift.

Rådgivning för researrangörer

Rådgivningen hjälper researrangörer i frågor som gäller registrering, rapportering eller säkerheter.

Förening som researrangör

Lagen om kombinerade resetjänster omfattar inte paketresor som erbjuds en begränsad grupp resenärer, tillfälligt och utan att ekonomisk vinning eftersträvas.