För researrangörer

Anvisningar till dig som ordnar resor

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) uppgift är att säkerställa de kunders tillgodohavanden som köpt resor i händelse av näringsidkarens obestånd. Därför måste KKV kontinuerligt följa upp att säkerheten är tillräcklig för de näringsidkare som ställt säkerhet. Vidare följer KKV upp verksamhetens kvalitet, faktureringspraxis samt verksamhetens omfattning för samtliga registrerade näringsidkare.

Researrangören ska i händelse av insolvens ställa säkerhet för att resenärerna ska ha möjlighet att få tillbaka de pengar som de har betalat

Så här registrerar du dig i resegarantiregistret.

Från säkerheten ersätts de avgifter som resenärerna har betalat för paketresor om researrangören går i konkurs.

Det finansiella institutet överlämnar den säkerhet som krävs av researrangören till KKV. Säkerheten kan vara antingen en garanti eller en pantsättning.

Registrerade researrangörer ska regelbundet rapportera till Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Konkurrens- och konsumentverket debiterar alla researrangörer som antecknats i resegarantiregistret en årlig tillsynsavgift och insolvensskyddsavgift.

Rådgivningen hjälper researrangörer i frågor som gäller registrering, rapportering eller säkerheter.

Lagen om kombinerade resetjänster omfattar inte paketresor som erbjuds en begränsad grupp resenärer, tillfälligt och utan att ekonomisk vinning eftersträvas.