Rekisteröityminen

Matkanjärjestäjänä velvollisuutesi on asettaa vakuus, jos joku näistä ehdoista täyttyy:

 • perit matkapaketin varaus- ja/tai loppumaksun etukäteen
 • matka kestää yli 24 tuntia tai siihen sisältyy majoitus yön yli
 • matkapakettiin sisältyy kuljetus
 • myyt matkapaketin hankkimiseen oikeuttavia lahjakortteja
 • toimit EU- tai ETA-alueen ulkopuolisen matkanjärjestäjän välittäjänä.

Rekisteröitymisohjeet

Näin rekisteröidyt vakuusrekisteriin

1. Maksa rekisteröintimaksu 150 euroa

Danske
BIC: DABAFIHH
IBAN: FI2981299710012469

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI3518043000015255

2. Rekisteröintiin tarvitset seuraavat liitteet

Yritykset (Oy, Ky, Ay, Ry) ja osuuskunnat toimittavat seuraavat liitteet:

 • Kuitti rekisteröintimaksusta
 • Kaupparekisteriote (ei 1 kk vanhempi)
 • Yhtiöjärjestys

Yksityiset elinkeinonharjoittajat (Tmi) toimittavat seuraavat liitteet:

3. Rekisteröidy

Rekisteröinnin voi suorittaa: 

 • Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö 
 • Yrityksen Suomi.fi -palvelussa Matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuusasiointivaltuutettu henkilö

Matkanjärjestäjältä peritään vuotuiset valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksut rekisteriin ilmoittautumisvuodesta alkaen.
Valvontamaksut

Hakemuksen käsittelyaika on 2-6 viikkoa.

Rekisteröintihakemuksen osalta ei lähetetä palveluiden tarjoamisesta annetun lain (1166/2009) mukaista saapumistodistusta, koska rekisteröintipäätös tehdään noin kahden viikon kuluessa rekisteröinnin edellytyksenä olevan vakuuden vastaanottamisesta.

Voit nopeuttaa käsittelyä huolehtimalla siitä, että hakemuksen mukana ovat kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhteydessä matkanjärjestäjään vakuuden määrästä.

4. Vakuuden asettaminen ja jatkotoimenpiteet

Kuulemisen saatuaan matkanjärjestäjä sopii vakuudesta valitsemansa rahoituslaitoksen kanssa. Rahoituslaitos käyttää KKV:n vakuusmalleja.

Rekisteröityneet matkanjärjestäjät raportoivat toiminnastaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vähintään kerran vuodessa sekä aina KKV:n katsoessa raportoinnin tarpeelliseksi.

Raportointiohjeet rekisteröityneille matkanjärjestäjille

5. Matkanjärjestäjän vastuu matkapaketin toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä vastaa koko matkapaketista, kuten

 • kuljetuksista
 • lisäpalveluista ja
 • majoituksesta.

Vastuuta ei voi siirtää matkapaketin alihankkijoille, kuten

 • kuljetusyhtiölle
 • majoitusliikkeelle tai
 • toiselle matkatoimistolle.

Matkanjärjestäjän on annettava matkustajalle ennen matkapakettisopimuksen tekemistä oikeusministeriön asetuksessa (pdf) vaaditut:

 • tiedot matkustajan oikeuksista
 • asetuksen liitteenä oleva vakiotietolomake
 • sekä tiedot seuraavista seikoista:
  • matkanjärjestäjä
  • matkanvälittäjä
  • tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuudet
  • matkapaketin kokonaishinta ja mahdolliset lisäkustannukset sekä maksuehdot
  • vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä
  • matkustusasiakirjat
  • matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista
  • pakollinen tai vapaaehtoinen matkavakuutus

Matkustajalle on lisäksi matkapakettisopimusta tehtäessä tai ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen annettava

 • jäljennös sopimuksesta tai
 • sopimusvahvistus pysyvällä tavalla.

Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa on kerrottava yllä mainitut oikeusministeriön asetuksessa vaaditut tiedot.