Avgifter för researrangörer

Konkurrens- och konsumentverket debiterar alla researrangörer som antecknats i resegarantiregistret en årlig tillsynsavgift och insolvensskyddsavgift. Anslutningen till resegarantiregistret fastställs genom ett registreringsbeslut för vilket en engångsavgift på 150 euro debiteras.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år efter utgången av kalenderåret.

Avgiftsklassen bestäms utifrån det största säkerhetsbeloppet under kalenderåret.

Tillsynsavgiftens betalningsdag infaller under följande kalenderår.

AvgiftsklassSäkerhetsbeloppTillsynsavgift
1 0 – 10 000 € 405,00 €/år
2 10 001 – 50 000 € 945,00 €/år
3 50 001– 200 000 € 1 350,00 €/år
4 200 001 – 1 000 000 €  2 025,00 €/år
51 000 001 – 3 000 000 € 2 700,00 €/år
63 000 001 – 10 000 000 € 3 375,00 €/år
7yli 10 000 000 € 4 050,00 €/vuosi

Insolvensskyddsavgift

Avgiften för insolvensskydd är 0,024 procent av researrangörens omsättning från försäljningen av paketresor under föregående räkenskapsperiod.

Det är bra att ordna researrangörens bokföring så att paketresorna specificeras i bokslutet.

Insolvensskyddsavgiften debiteras en gång per år.

Övriga avgifter

Registreringsbeslut om anslutning till resegarantiregistret: 150,00 euro.