Lagen om kombinerade resetjänster

Researrangören ska i händelse av insolvens ställa säkerhet för att resenärerna ska ha möjlighet att få tillbaka de pengar som de har betalat för en paketresa före resan. Säkerheten ska också täcka kostnaderna för resenärernas hemtransporter, även om inga avgifter har samlats in för dessa före resans början.

I lagstiftningen om paketresor fastställs när resetjänster utgör

 • paketresor eller
 • sammanlänkade researrangemang.

För paketresor och sammanlänkade researrangemang används i lagen den gemensamma benämningen kombinerade resetjänster. I allmänt språkbruk avser paketresor båda de ovan nämnda.

Researrangörer är skyldiga att ställa säkerhet

 • om de samlar in avgifter av resenärerna innan resan inleds eller
 • om deras paketresor inkluderar transport.

En researrangör som är skyldig att ställa säkerhet ska registrera sig i Konkurrens- och konsumentverkets resegarantiregister.

Av researrangörer som antecknats i resegarantiregistret tas en årlig tillsyns- och insolvensskyddsavgift ut.

Registrering

Säkerhet behöver inte ställas för paketresor

 • då resan varar mindre än 24 timmar och ingen övernattning ingår
 • för vilka inga avgifter tas ut innan resans inleds och som inte inkluderar transport
 • där researrangören är bl.a. en förening eller ett sällskap
 • som grundar sig på ett skriftligt allmänt avtal om affärsresor.
  • Med allmänt avtal avses ett avtal som ingåtts mellan researrangören och en sådan näringsidkare som verkar i affärs-, närings- eller yrkesmässigt syfte. Avtalet ingås i allmänhet tills vidare eller för viss tid och gäller flera resor som görs inom ramen för företagets eller den övriga organisationens verksamhet.
  • Om researrangören och företaget inte har något skriftligt allmänt avtal om affärsresor, ska även säkerhet ställas för paketresor som säljs till företag.