Förening som researrangör

Lagen om kombinerade resetjänster omfattar inte sådana paketresor som erbjuds en begränsad grupp resenärer, tillfälligt och utan att ekonomisk vinning eftersträvas. Sådana resor kan till exempel följande erbjuda sina medlemmar föreningar och organisationer skolklasser och idrottsföreningar.    

Lagen om kombinerade resetjänster gäller inte föreningar som researrangör, när följande förutsättningar uppfylls

 • medlemskapet är tydligt avgränsat
 • paketresor ingår i föreningens verksamhet
 • paketresorna syftar inte till att ge föreningen eller dess medlemmar ekonomisk nytta
 • inget täckningsbidrag läggs till resans pris
 • marknadsföringen sker endast med hjälp av sluten distribution, såsom medlemsmeddelanden
  paketresor ordnas några gånger om året.

Lagen om kombinerade resetjänster kan gälla en förening som researrangör om något av följande uppfylls

 • medlemskapet är öppet eller obegränsat
 • resorna som ordnas har ingen koppling till föreningens egentliga syfte
 • paketresor marknadsförs till exempel genom en tidningsannons eller på internet utan att villkoret om medlemskap nämns
 • en paketresa planeras, varefter deltagarna samlas ihop via öppen annonsering
 • på resans pris tillkommer ett täckningsbidrag som läggs till de egentliga kostnaderna.

Om en föreningsaktör omfattas av lagen om kombinerade resetjänster måste

 • föreningen anmäla sig till resegarantiregistret och
 • ställa säkerhet för att trygga de avgifter som samlats in på förhand.

Bedömningen av huruvida någon omfattas av lagen görs från fall till fall.