Perusteettomat maarajoitukset kuluttajakaupassa EU:ssa

Perusteettomien maarajoitusten kielto perustuu EU:n geoblokkausasetukseen, jota sovelletaan elinkeinonharjoittajiin, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja EU:n alueella.

Mitä geoblokkaus tarkoittaa?

Geoblokkauksella eli perusteettomilla maarajoituksilla tarkoitetaan käytäntöjä, joissa tavaroita tai palveluita myyjä estää asiakasta saamasta tai hankkimasta tuotetta tai palvelua asiakkaan kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Elinkeinonharjoittaja ei saa kuluttajan kansallisuuteen tai asuinpaikkaan liittyvistä syistä

 1. estää tai rajoittaa pääsyä verkkorajapintaan, kuten verkkosivustolle tai mobiilisovellukseen.
 2. soveltaa erilaisia yleisiä käyttöehtoja tilanteissa, joissa kuluttaja pyrkii
  • ostamaan tavaroita, jotka toimitetaan tai haetaan elinkeinonharjoittajan yleisten ehtojen mukaisesti.
  • vastaanottamaan sähköisesti suoritettavia palveluja (poikkeuksena tekijänoikeudella suojatut aineistot).
  • vastaanottamaan palveluja fyysisessä paikassa sen jäsenvaltion alueella, jossa elinkeinonharjoittaja harjoittaa toimintaansa.
 3. soveltaa hyväksymissään maksuvälineissä maksutapahtumiin erilaisia ehtoja,
  • kun maksutapahtuma suoritetaan sähköisenä (tilisiirtona, suoraveloituksena tai korttipohjaisesti),
  • tunnistamisvaatimukset täytetään (maksupalveludirektiivin mukaisesti) ja
  • maksutapahtumat suoritetaan elinkeinonharjoittajan hyväksymässä valuutassa.

Maksutapahtumiin ei saa soveltaa erilaisia ehtoja myöskään maksutilin sijaintiin, maksupalvelun tarjoajan sijoittautumispaikkaan tai maksuvälineen myöntämispaikkaan EU:ssa liittyvistä syistä.

Voiko EU:ssa sijaitseva verkkokauppa rajata Suomen tilaustoimitusten ulkopuolelle tai kieltäytyä lähettämästä tuotteita tiettyihin jäsenvaltioihin?

Voi. Geoblokkausasetuksessa ei velvoiteta elinkeinonharjoittajia toimittamaan tavaroita tai palveluja kaikkialle EU:n alueelle. Eli kaikkia tuotteita ei välttämättä toimiteta Suomeen.

Velvoittaako geoblokkausasetus myymään tavaraa tai palvelua toisen EU:n jäsenvaltion kansalaiselle?

Geoblokkausasetuksessa ei velvoiteta elinkeinonharjoittajia myymään. Siinä kuitenkin kielletään elinkeinonharjoittajia syrjimästä asiakkaita kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella tuotteidensa myynnissä.

Vaikka EU:ssa sijaitsevat kaupat voivat itse päättää tuotteidensa toimittamisesta muihin jäsenmaihin, asiakkailla on muutamia poikkeuksia lukukuunottamatta oltava mahdollisuus ostaa tavaroita ja palveluita samoin ehdoin kuin paikallisilla asiakkailla.

Esimerkiksi:

 • Tavarat: Jos asiakas haluaa ostaa esimerkiksi elektroniikkalaitteita, vaatteita tai urheiluvälineitä eikä myyjä ehtojensa mukaan toimita niitä asiakkaan jäsenvaltioon, asiakkaalla on oikeus tilata tavarat ja hakea ne myyjän toimipisteestä tai pyytää ne omalla kustannuksellaan toimitettavaksi johonkin muuhun hyväksyttyyn osoitteeseen tai noutopaikkaan.
 • Sähköisesti suoritettavat palvelut: Jos asiakas haluaa ostaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta myyjältä sähköisesti suoritettavan palvelun (esimerkiksi pilvipalvelu, tiedonvarastointipalvelu tai verkkosivun ylläpito), asiakkaalla on oikeus ostaa palvelu samoilla ehdoilla kuin myyjän jäsenvaltion asiakkailla. Palvelusta ei voi periä myöskään eri nettohintaa (hinta ilman arvonlisäveroa).
 • Paikan päällä suoritettava palvelut: Jos palvelu suoritetaan myyjän tiloissa tai muussa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa paikassa, asiakkaalla on oikeus ostaa palvelu samoilla ehdoilla kuin myyjän jäsenvaltion asiakkailla. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi konserttiliput, majoituspalvelut tai autonvuokraus.

Poikkeukset

Myyjän velvollisuus antaa ulkomaisille asiakkaille mahdollisuus hyödyntää samat tarjoukset kuin paikalliset asiakkaat ei koske esimerkiksi:

 • audiovisuaalisiin teoksiin liittyviä verkkopalveluita, jotka on suojattu tekijänoikeuksilla, esimerkiksi television suoratoistopalvelut.
 • lentoliikenteen lippuja, linja-autoliikennettä sekä vesiliikennettä.
 • rahoituspalveluita.
 • rahapelipalveluita.

Saako EU:ssa sijaitseva verkkokauppa ohjata asiakkaan verkkokaupan tietyn jäsenmaan kansalaisille tarkoitetulle sivustolle?

Kauppojen on pyydettävä asiakkaalta lupa siihen, jos ne siirtävät asiakkaan toiselle verkkosivulle, jossa voi olla esimerkiksi eri hinnat tai tuotevalikoima
Ohjaus verkkokaupan toiselle sivustolle on ilmaistava selkeästi. Asiakkaan tulee myös voida perua suostumus ja palata alkuperäiselle sivustolle.

Voivatko verkkokaupat julkaista tarjouksia kohdennetusti eri asiakasryhmille?

Kaupat voivat julkaista tarjouksia kohdennetusti eri asiakasryhmille, kunhan perusteena ei käytetä asiakkaiden kansallisuutta tai asuinpaikkaa. Mahdollisia ovat esimerkiksi nuorille suunnatut tarjoukset tai ammattilaisten sijaan tavallisille kuluttajille suunnatut tarjoukset.

Voiko verkkokauppa hylätä suomalaisen luotto- tai pankkikortin maksuvälineenä?

Myyjä ei saa syrjiä mitään sähköistä maksuvälinettä ”kansallisuuden” perusteella, eli sen takia, että luotto- tai maksukortti on myönnetty toisessa jäsenvaltiossa.

Sen sijaan myyjät voivat valita vapaasti hyväksymänsä maksuvälineet ja kauppa voi olla hyväksymättä tietyn tuotemerkin luottokortin, jos se ei kuulu myyjän hyväksymään maksutuoteryhmään tai -tyyppiin.

Valvonta ja neuvonta

Euroopan kuluttajakeskus, joka tarjoaa EU-alueen kuluttajille neuvontaa ja apua maiden rajat ylittävän kaupan kysymyksissä, neuvoo kuluttajia geoblokkausta koskevissa yksittäisissä tilanteissa.
Neuvontaa Euroopan kuluttajakeskuksesta

Kuluttaja-asiamies valvoo Suomessa geoblokkausasetuksen noudattamista.