Verkon markkinapaikka-alustat

Verkko-ostoksilla kiinnitä huomiota luotettavuuteen ja sopimusehtoihin. Alustan ylläpitäjän pitää kertoa selkeästi onko myyjänä yritys, yksityinen henkilö vai alusta itse.

Verkossa toimiviin markkinapaikkoihin pätevät samat kuluttajansuojalain vaatimukset kuin verkkokaupankäyntiin yleensäkin. Kaupankäyntiä koskee esimerkiksi lähtökohtaisesti etämyynnin 14 päivän peruuttamisoikeus.

Verkon markkinapaikalla tehdyt kaupat ovat etämyyntiä, joka on tarkasti säännelty. Samat pelisäännöt pätevät koko EU:ssa.

Markkinapaikka-alustaa ylläpitävä yritys tarjoaa kaupankäynnille alustan, esimerkiksi verkkosivun tai mobiilisovelluksen, mutta ei välttämättä ole myytävien tavaroiden ja tuotteiden myyjä. Markkinapaikkoja voivat olla esimerkiksi matka- ja hotellinvaraussivustot. Myös verkkokaupat saattavat toimia osin itse myyjinä ja osin markkinapaikka-alustoina muille myyjille.

Ota nämä huomioon, kun teet ostoksia verkkoalustalla

  • Varmista onko myyjä yritys vai yksityishenkilö. Ennen kuin tilaat mitään, tarkista kenen kanssa olet tekemässä sopimusta ja mihin maahan myyjä on sijoittautunut. Myyjäyrityksen nimi ja yhteystiedot tulee olla esillä selkeästi.
  • Jos olet ostamassa tuotetta yksityishenkilöltä, alustan on kerrottava tästä etukäteen ja muistutettava, että sinulla ei ole kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia kuten peruuttamisoikeutta silloin, kun kauppa on kahden yksityishenkilön välistä.
  • Toimiiko alusta myyjänä vai välittäjänä? Alustan rooli pitää olla kerrottu selkeästi. Onko alustalla kerrottu mihin otat yhteyttä ongelmatilanteissa ja kuka vastaa tavarassa tai palvelussa olevasta virheestä?
  • Virhetilanteissa voit vedota kuluttajansuojalakiin, jos myyjänä on yritys tai muu elinkeinoharjoittaja.  Markkinapaikka-alustan on tarvittaessa kerrottava miten sopimuksen velvoitteet jakautuvat myyjäyritysten ja alustan välillä.
  • Tutustu alustan käyttöehtoihin ja lue myyjän sopimusehdot huolellisesti. Kummallakin on oma vastuunsa ja toimintatapansa, jotka näet sopimusehdoista.
  • Markkinapaikat ja hintavertailupalvelut voivat tarjota hakuja eri tuotteista ja niiden toimittajista. Hakutulosten järjestys ei välttämättä ole puolueeton tai perustu pelkästään valintakriteereihisi. Tuloksiin saattaa sisältyä maksettua mainontaa tai tuotteiden järjestys saattaa perustua paremmasta näkyvyydestä maksettuihin palkkioihin.
  • Myyjäyritysten ja alustan on noudatettava etämyynnin säännöksiä, esimerkiksi lähtökohtaisesti tarjottava 14 päivän peruuttamisoikeus.
  • Markkinapaikka-alusta vastaa aina omista palveluistaan ja toiminnastaan. Alusta on oltava muotoiluiltaan ja toiminnoiltaan sellainen, että kauppaa voi käydä kuluttajansuojalain mukaisesti.
  • Varo epäluotettavia myyjiä ja huijauksia. Lue lisää verkkokauppahuijauksien tunnistamisesta. Jos kohtaat verkossa sisältöä, tuotteita tai palveluja, joiden epäilet olevan laittomia, voit ilmoittaa asiasta verkkosivun ylläpitäjälle. Lisätietoja: Verkkoalustan käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet (traficom.fi).

Digipalvelusäädöksen velvoitteet verkkoalustoille

Kuluttaja-asiamies valvoo osaltaan verkkoalustoja ja markkinapaikka-alustoja digipalvelusäädöksen noudattamisessa.

Osa kuluttaja-asiamiehen valvomista velvoitteista soveltuvat sekä markkinapaikka-alustojen tarjoajiin että muihin verkkoalustojen tarjoajiin ja osa vain markkinapaikkojen tarjoajiin.

Kuluttaja-asiamiehen valvomia digipalvelusäädöksen velvoitteita ei sovelleta mikro- ja pienyrityksiin.