Peruuttamisajan piteneminen

Suurimmalla osalla verkkokauppaostoksista on 14 päivän peruuttamisoikeus. On kuitenkin poikkeustilanteita, joissa aika voi olla tätä pidempi.

Tavallinen 14 vuorokauden peruuttamisaika pitenee silloin, jos myyjä ei kerro peruuttamisoikeuteen liittyvistä ehdoista tai jos myyjä ei varmista, että hyväksyt tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

Myyjä on laiminlyönyt peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista kertomisen

Jos sinulle ei ole annettu tietoa verkkokauppaostokseesi kuuluvan peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, peruuttamisaika pitenee 12 kuukauteen. Tämä 12 kuukautta alkaa siitä hetkestä, jolloin alkuperäinen 14 päivän peruuttamisaika päättyi. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevia ehtoja ovat muun muassa se, miten ja minkä ajan kuluessa ostoksen perumisesta on ilmoitettava.

Myyjä voi korjata puutteelliset tiedot tänä aikana. Tällöin peruuttamisaikasi päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sait korjatut tiedot.

Myyjä ei ole varmistanut, että hyväksyt verkkokauppatilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden

Myyjän on myös varmistettava, että hyväksyt verkkokauppatilaukseesi liittyvän maksuvelvollisuuden. Tällä säännöllä on tarkoitus ehkäistä tilanteita, joissa verkkosivulla esimerkiksi tarjotaan näennäisesti ilmaista näytepakkausta, mutta sopimusehtoihin onkin piilotettu tieto siitä, että ilmaisena markkinoidusta tilauksesta seuraakin perässä kallis lasku.

Jos myyjä ei ole varmistanut, että hyväksyt verkkokaupassa maksuvelvollisuuden, sinulla on oikeus perua kauppa.

  • Sinun on vaadittava myyjältä kaupan perumista viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä.
  • Tällöin myyjän on palautettava sinulta saamansa maksut viimeistään 30 päivän kuluttua ja korvattava sinulle mahdollisesta tavaran palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Myyjän on tarvittaessa näytettävä toteen, että se on varmistanut, että hyväksyt maksuvelvollisuuden.

  • Käytännössä tavanomaisessa verkkokaupassa myyjä voi kertoa maksuvelvollisuuden hyväksymisestä niin, että tilauspainikkeen yhteydessä on näkymä, josta käy selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi tuote, jota olet tilaamassa sekä kaikki tilauksen kustannukset.
  • Myyjä voi myös esimerkiksi merkitä tilauspainikkeen tekstillä ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella.