Förlängning av ångerfristen

Största delen av köpen som görs i webbutik har 14 dagars ångerrätt. Det finns dock undantag där fristen kan vara längre än så.

Den normala ångerfristen på 14 dygn förlängs om försäljaren inte informerar om villkoren för ångerrätten eller om försäljaren inte säkerställer att du godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till beställningen.

Försäljaren har underlåtit att informera om villkoren för utnyttjande av ångerrätten

Om du inte har informerats om villkoren för utnyttjande av ångerrätten som ingår i ditt köp i en webbutik, förlängs ångerfristen till 12 månader. Dessa 12 månader börjar från den tidpunkt då den ursprungliga ångerfristen på 14 dagar löpte ut. Villkor som gäller utnyttjande av ångerrätten är bland annat hur och inom vilken tid konsumenten har rätt att frånträda ett avtal.

Försäljaren kan rätta till bristfälliga uppgifter under denna tid. Då går din ångerfrist ut 14 dagar från den dag då du fick de korrigerade uppgifterna.

Försäljaren har inte säkerställt att du godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till en beställning som gjorts i webbutik

Försäljaren ska också säkerställa att du godkänner betalningsskyldigheten som är förenad med din beställning i en webbutik. Syftet med denna regel är att förebygga situationer där man till exempel på en webbplats bjuder ut en till synes gratis provförpackning, men i avtalsvillkoren har man gömt information om att beställningen som marknadsfördes som avgiftsfri leder till en dyr faktura.

Om försäljaren inte har säkerställt att du godkänner betalningsskyldigheten i webbutiken, har du rätt att häva köpet.

  • Du ska kräva att försäljaren häver köpet senast ett år efter beställningen.
  • Då ska försäljaren återbetala de betalningar som han eller hon har fått av dig senast inom 30 dagar och ersätta dig för kostnaderna för en eventuell returnering av varan.

Försäljaren ska vid behov bevisa att hen har säkerställt att du godkänner betalningsskyldigheten.

  • I praktiken kan försäljaren i en vanlig webbutik berätta om godkännandet av betalningsskyldigheten så att det i samband med beställningsknappen tydligt och entydigt framgår vilken produkt du ska beställa samt alla kostnader för beställningen.
  • Säljaren kan också till exempel markera beställningsknappen med texten ”beställningen medför betalningsskyldighet” eller något annat motsvarande uttryck.