Pris och tilläggsavgifter i webbutiker

Priset på ett köp eller att det överhuvudtaget är fråga om ett avgiftsbelagt köp, och inte ett gratisprov till exempel, är särskilt viktig information. Om försäljaren inte uppger priset eller ger information om eventuella tilläggsavgifter på det sätt som lagen förutsätter innan du handlar i en webbutik, behöver du inte nödvändigtvis betala för din beställning.

Försäljaren ska i förväg informera om priset på ett köp i en webbutik

Innan du godkänner en beställning i en webbutik ska försäljaren uppge det slutliga totalpriset för din beställning inklusive skatt, leveranskostnader och andra tilläggsavgifter. Vissa produkter är av sådan natur att det exakta priset inte rimligen kan beräknas i förväg. Försäljaren ska då redogöra för grunderna för prissättningen.

Ett exempel på en sådan produkt kan vara en tjänst för vilken en s.k. timtaxa debiteras och det är omöjligt att veta hur många timmar det tar att utföra tjänsten. Då ska försäljaren i stället för det slutliga totalpriset ange grunderna för prissättningen, dvs. hur mycket tjänsten kostar per timme.

Du är inte skyldig att betala kostnader som försäljaren inte har berättat om före beställningen.

Säljaren ska också vid behov berätta att priset har fastställts individuellt utifrån det automatiska beslutsfattandet.

Information om eventuella tilläggsavgifter ska också ges på förhand

Innan du godkänner en beställning i en webbutik måste försäljaren informera dig om alla tilläggsavgifter som tillkommer utöver priset på beställningen och leveranskostnaderna. Med tilläggsavgifter avses alla sådana kostnader som kan orsakas av anknytande avtal och tilläggstjänster, såsom installation av varor som köps som tilläggstjänster.

Vissa accessoriska kostnader är av sådan natur att de inte kan beräknas exakt i förväg. Då ska försäljaren dock informera om att sådana tilläggskostnader kan uppstå.

När en beställning görs i en webbutik får inte tilläggstjänster, tilläggsavtal eller dylikt vara valda som antaganden som medför tilläggskostnader för dig.

Du är inte skyldig att betala tilläggskostnader som försäljaren inte har informerat om innan beställningen gjordes och som du inte tydligt har gett ditt samtycke till. Du har rätt att få tillbaka tilläggsavgifter som debiterats om du inte har gett ditt samtycke till dem.