Ibruktagande eller provning av varor som köpts i webbutik

törsta delen av köpen i webbutiker har ångerrätt med vissa undantag. Hur du hanterar varan efter att du tagit emot den påverkar dock om du har rätt att få tillbaka hela det belopp du betalat för varan i samband med att ångerrätten åberopas. Den viktigaste faktorn är om du bara har bekantat dig med varan eller om du har tagit den i bruk.

Att bekanta sig med varan påverkar inte din ångerrätt

När du har beställt en vara i en webbutik får du vanligen öppna eller ta isär förpackningen utan att förlora din ångerrätt

  • för att du ska kunna kontrollera varans egenskaper och funktion (bl.a. om varan är hel, om den motsvarar det som uppgetts i webbutiken)
  • för att bekanta dig med varan på samma sätt som i en butik (bl.a. provning av kläder för att se om det är rätt storlek).

Om du vill få tillbaka hela den betalda avgiften när du åberopar ångerrätten, ska du dock se till att den mottagna varan är i väsentligen oförändrat och oförminskat skick.

Om du tar varan i bruk och dess värde sjunker, får du inte tillbaka alla pengar

Om du i stället för att bara bekanta dig med varan tar den i bruk och därefter beslutar att åberopa din ångerrätt, blir du tvungen att svara för att varans värde har sjunkit och du får inte tillbaka hela den avgift du betalat. Om varan på grund av användning har blivit osäljbar kan försäljaren vägra att helt återbetala det belopp du betalat.

OBS! Du behöver inte svara för en värdeminskning på grund av användning av varan om försäljaren inte har informerat om villkoren, tidsfristerna och förfarandena för utnyttjande av ångerrätten innan köpet i webbutiken har gjorts.