Återbetalning när du häver ett köp i webbutik

Försäljaren ska utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha fått ditt meddelande om frånträde återbetala de avgifter som hen har fått av dig.

  • Försäljaren får dock hålla inne återbetalningen tills hen har fått tillbaka varan eller du till exempel med returkvitto bevisat att du har skickat tillbaka varan till den adress som försäljaren har uppgett.
  • Om varan väsentligen har förändrats eller förminskats under den tid du innehade den, har du inte rätt att få tillbaka hela det belopp du betalat. Ibruktagande eller provning av varor som köpts i webbutik
  • Om du har valt ett annat leveranssätt än det förmånligaste, till exempel snabbleverans, behöver försäljaren inte återbetala för de extra kostnader som detta medfört.
  • Om säljaren inte återbetalar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått meddelandet om frånträde eller varan, har du rätt till dröjsmålsränta.

Försäljaren ska återbetala betalningarna med samma betalningssätt som du använde. Återbetalningen kan endast göras på annat sätt, till exempel med ett presentkort, om du ger ditt samtycke till det. Återbetalningen får inte medföra kostnader för dig.

  • Om du har betalat dina inköp till exempel via nätbanken, ska beloppet återbetalas till det bankkonto du angett. På motsvarande sätt ska betalningar med kreditkort krediteras till kreditkortet.
  • Om försäljaren inte har ditt kontonummer kan pengarna till exempel återbetalas som en betalningsanvisning eller en penningförsändelse. Då får du ett meddelande och anvisningar om penningförsändelsen per post.
  • Om säljaren inte returnerar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått meddelandet om frånträde och du har betalat köpet i webbutiken med kreditkort, kan du kräva tillbaka pengarna av kreditbolaget. Du kan inte kräva en högre ersättning av kreditbolaget än vad du har betalat till kreditkortsbolaget.

För företag