Återbetalning när du häver ett köp i webbutik

Försäljaren ska utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha fått ditt meddelande om frånträde återbetala de avgifter som hen har fått av dig.

Meddelande om frånträde anses ha mottagits på följande sätt i olika situationer:

  1. E-post: Om meddelande om frånträde skickas per e-post anses den ha tagits emot när meddelandet har anlänt till säljarens e-post.
  2. Webblankett: Om meddelande om frånträde görs via en webblankett, anses den ha tagits emot genast när kunden har fyllt i och skickat blanketten.
  3. Kundkonto: Om meddelande om frånträde görs via ett kundkonto i en webbutik, anses den ha tagits emot genast när kunden har skickat meddelandet via systemet.
  4. Brev eller paket: Om meddelande om frånträde gäller returnering av produkten per post, anses den ha mottagits när den returnerade varan anländer till säljaren. Om det inte finns någon exakt utredning om när meddelande om frånträde anlänt, anses ett meddelande som sänts per post ha anlänt till företaget den sjunde dagen efter att det avsändes.

Säljaren behöver inte återbetala betalningarna förrän varan har returnerats eller du har visat att du har skickat tillbaka varan, till exempel med returkvitto. Eftersom betalningarna ska återbetalas senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om frånträde, kan säljaren i allmänhet vänta på att varan returneras innan betalningen återbetalas.

  • Om varan väsentligen har förändrats eller förminskats under den tid du innehade den, har du inte rätt att få tillbaka hela det belopp du betalat. Ibruktagande eller provning av varor som köpts i webbutik
  • Om du har valt ett annat leveranssätt än det förmånligaste, till exempel snabbleverans, behöver försäljaren inte återbetala för de extra kostnader som detta medfört.

Om säljaren inte återbetalar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått meddelandet om frånträde eller varan, har du rätt till dröjsmålsränta.

Återbetalningssätt

Försäljaren ska återbetala betalningarna med samma betalningssätt som du använde. Återbetalningen kan endast göras på annat sätt, till exempel med ett presentkort, om du ger ditt samtycke till det. Återbetalningen får inte medföra kostnader för dig.

  • Om du har betalat dina inköp till exempel via nätbanken, ska beloppet återbetalas till det bankkonto du angett. På motsvarande sätt ska betalningar med kreditkort krediteras till kreditkortet.
  • Om försäljaren inte har ditt kontonummer kan pengarna till exempel återbetalas som en betalningsanvisning eller en penningförsändelse. Då får du ett meddelande och anvisningar om penningförsändelsen per post.

Om säljaren inte återbetalar pengarna

Om säljaren inte returnerar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått meddelandet om frånträde och du har betalat köpet i webbutiken med kreditkort, kan du kräva tillbaka pengarna av kreditbolaget. Du kan inte kräva en högre ersättning av kreditbolaget än vad du har betalat till kreditkortsbolaget.

Kreditgivarens ansvar 

Om du inte har betalat med kreditkort ska du göra en reklamation till säljaren. Reklamationstjänsten hjälper dig att göra en reklamation om du inte har lyckats häva köpet eller om dina pengar inte har returnerats.

Reklamationstjänsten 

Om du inte når samförstånd med webbutiken kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar. Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen 

Reklamationstjänsten – Pro­blem med ång­er­rätt och åter­be­tal­ning vid han­del av va­ror

Med hjälp av denna assistent kan du göra en reklamation till säljaren om du inte har lyckats ångra köpet eller om dina pengar inte har returnerats.

Re­kla­ma­tions­tjäns­ten