1
Reklamation till företaget:
Reklamationsblanketter
2
I fall reklamationen till företaget inte ger önskat resultat, välj:
Elektronisk kontakt eller ring t. 029 553 6902 (lna, msa).


Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen hjälper dig att lösa problem i konsumentärenden. Du kan utreda ditt ärende vid konsumentrådgivning smidigt när du går vidare i följande ordning:

1. Lämna en reklamation till företaget

Ta först kontakt med det företag hos vilket du har handlat. Gör en reklamation så fort som möjligt efter att du upptäckt ett fel och försök förhandla om en lämplig ersättning. Lämna ditt krav skriftligt.

2. Kontakta konsumentrådgivningen

Om din reklamation till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentrådgivarna ger avgiftsfritt vägledning och medlingshjälp i tvister. Läs mera om konsumentrådgivningens uppgifter.

Du får snabbast kontakt med rådgivningen per telefon 029 553 6902 (vardagar kl. 9–15, lna/msa). Vänligen ta fram dina papper beträffande ärendet så att du har dem till hands när du ringer konsumentrådgivningen (se samstalspriser).

Du kan kontakta konsumentrådgivningen också elektroniskt med en kontaktblankett. Rådgivningen besvarar en elektronisk kontakt per telefon senast inom fem vardagar. Svaret får du i regel per telefon. Konsumentrådgivarnas telefonnummer börjar med 029. Uppringaren kan även synas såsom “anonym uppringare”.

                                                              .

Aktuellt