Registratorskontoret

Registratorskontoret

Vardagar kl. 8–16.15

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors, PB 5 00531 Helsingfors

Att uträtta ärenden vid registratorskontoret 

Faktureringsuppgifter 

Samtalspriser och övriga avgiftsbelagd betjäning