Valita valmismatkan puutteista jo matkalla

Joskus valmismatka ei vastaa sitä mitä tilattiin. Esimerkiksi hotelli vaihtuu sovitusta, se on huonompitasoinen tai muutoksen vuoksi kauempana jostakin matkustajalle tärkeästä paikasta, maksettuja retkiä ei järjestetä, luvattua ilmastointia ei olekaan jne.

Tärkeää on, että kuluttaja valittaa heti puutteista, jotka ovat korjattavissa jo matkan aikana. Jos matkustaja tekee matkan jälkeen valituksen virheestä, joka olisi voitu korjata matkan aikana, matkustaja menettää oikeutensa vaatia hinnanalennusta

Jos kohteessa ei ole matkanjärjestäjän opasta tai muuta edustajaa, asiasta pitää ilmoittaa matkanjärjestäjän käyttämälle palveluntarjoajalle, esim. hotellille. Varaudu myös tarvittaessa näyttämään toteen, että olet ollut yhteydessä esim. hotellin henkilökuntaan.

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.

  • Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.
  • Matkustaja saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

Jos ilmoitettuja puutteita ei korjata matkan aikana, niistä voi vaatia hyvitystä matkan jälkeen.

Hyvityksen vaatiminen

Vaikka lomamatkan osion pieleen meno harmittaa, pahasta mielestä ja loman pilalle menosta ei saa rahakorvausta. Hyvitystä voi saada yleensä vain konkreettisista asioista, jotka eivät toteutuneet sovitusti.

Matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos valmismatka ei vastannut sovittua tai puutteita ei korjattu matkalla

Tee valitus matkanjärjestäjälle kirjallisesi kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Yksilöi valituksessasi asia, josta haluat vaatia hyvitystä. Esitä myös selkeä hyvitysvaatimuksesi. Matkan palautelomakkeeseen kirjattu asia ei vielä ole valitus, johon matkanjärjestäjä olisi velvollinen reagoimaan.

Matkustajalla on oikeus saada myös korvausta esimerkiksi henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka on matkanjärjestäjän tai sen käyttämän palveluntarjoajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) virhe on aiheuttanut.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, jonka on aiheuttanut ylivoimainen este tai muu ennalta-arvaamaton syy, jota matkanjärjestäjällä tai sen käyttämällä palveluntarjoajalla ei ollut mahdollista ennakoida, esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Matkanjärjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, jonka matkustaja itse on aiheuttanut.

Lahjakorttia tai alennusta uuden matkan hinnasta ei tarvitse hyväksyä korvaukseksi. Joskus tällainen hyvitys voi kuitenkin olla suurempi kuin mitä kuluttajariitalautakunta suosittaa.

Viivästyneestä lennosta voi saada hinnanalennusta

Valmismatkojen lentojen viivästystilanteissa tai paluun aikaistuessa matkustajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen. Esimerkiksi

  • jos matka-aika on lyhentynyt valmismatkaehtojen määrittelemissä aikarajoissa
  • jos paluukuljetus on viivästynyt. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan oikeus hyvitykseen voi syntyä silloin, kun lento viivästyy yli seitsemän tuntia tai päivälento muuttuu yölennoksi.

Matkanjärjestäjän on korvattava myös viivästyneen kotiinpaluun aiheuttama ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut, jos viivästyminen johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinoharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta.

HUOM! jos lentosi viivästyi, peruuntui tai lennolle pääsysi evättiin, olet oikeutettu EY-asetuksen mukaiseen korvaukseen ja huolenpitoon samalla tavalla kuin omatoimisesti varatuilla reitti lennoilla. Jos haet hyvitystä EY-asetukseen mukaisten oikeuksien perusteella, vaatimus on esitettävä lennon suorittaneelle lentoyhtiölle.
Lue lisää lentomatkustajan oikeuksia koskevasta osiosta.

Valituslomakkeet avuksesi

Voit käyttää apuna Kilpailu- ja kuluttajaviraston valitusmallia palvelun virheestä.

Reklamaation tekeminen ja neuvonta

Jos valituksesi ei tuota tulosta, ota yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan

Kuluttajat voivat saada apua ongelmiinsa maistraattien kuluttajaneuvonnasta tai Euroopan kuluttajakeskuksesta. Saadaksesi apua valitse sinulle sopiva vaihtoehto:
Asiani koskee suomalaista yritystä
Asiani koskee ulkomaalaista yritystä

Päivitetty 26.3.2014 Tulosta