Hinnat ja lisämaksut etäkaupassa

Hinta

Yrityksen on ennen tilauksen hyväksymistä ilmoitettava lopullinen kokonaishinta, joka sisältää verot sekä toimitus- ja muut lisämaksut. Jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, yrityksen on ilmoitettava hinnan määräytymisen perusteet.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kustannuksia, joista yritys ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä.

Lisämaksut

Yrityksen on ennen tilausta ilmoitettava kuluttajalle kokonaishintaan ja toimituskuluihin sisältymättömät lisämaksut. Lisämaksuilla tarkoitetaan laajasti kaikkia liitännäissopimuksista ja lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia. Jos näitä kuluja ei voi laskea etukäteen, kuluttajan pitää saada tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

Tilausvaiheessa ei saa olla oletuksena valittuja kohtia, joista aiheutuu kuluttajalle lisäkuluja. Esimerkkejä:

  • jos konsertti- tai lentolipun ostajalle tarjotaan lisäpalveluna vakuutussopimusta, yritys ei voi käyttää oletusvalintaa, joka kuluttajan olisi hylättävä välttääkseen lisämaksun
  • jos sopimus maksullisesta lisäpalvelusta tehdään suullisesti, esimerkiksi numerotiedustelun lisämaksullinen yhdistämis- tai yhteystietopalvelu, kuluttajalle on kerrottava palvelun hinta ennen lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa lisäkuluja, joista yritys ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä ja joihin kuluttaja ei ole antanut selkeästi suostumustaan. Kuluttajalla on oikeus saada lisämaksut takaisin, jos hän ei ole antanut niihin suostumustaan.


Asiasanat: Etämyynti, Hintatieto
Päivitetty 12.6.2014 Tulosta