Vertailusivustot

Vertailusivustoilla vertaillaan tyypillisesti tavaroiden tai palveluiden hintaa tai ominaisuuksia. Tyypillisesti vertailusivustoilla on myös kuluttajien arvioita vertailun kohteena olevista hyödykkeistä.

Yhteistä sivustoille on, että ne kokoavat helposti kuluttajien saataville yhteen paikkaan suuren määrän tietoa, jolloin ne helpottavat vertailua ja nopeuttavat kuluttajien ostopäätöksen tekemistä. Sivustojen lisäksi vertailuja voidaan suorittaa myös älypuhelinten sovellusten kautta.

Vertailusivustojen ylläpitäjien on tärkeää huolehtia siitä, että sivustot täyttävät lain niille asettamat vaatimukset.

  • Ylläpitäjän tulee huolehtia muun muassa etteivät sivuilla olevat arviot ole tekaistuja.
  • Tekaistujen positiivisten arvioiden esittäminen on kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ja siten kiellettyä.
  • Aitojen, kuluttajien kirjoittamien negatiivisten arvioiden tarkoituksellinen poistaminen sivustolta on kuluttajien kannalta olennaisten tietojen antamatta jättämistä ja siten kiellettyä.

Arvioiden hylkäämiselle, muokkaamiselle tai sivustolta poistamiselle tulee olla perusteltu syy, kuten epäasiallinen kielenkäyttö tai perusteltu epäily arvion aitoudesta.

Vertailusivustojen lisäksi kuluttajien arvioita tuotteista tai palveluista voidaan julkaista myös myyjäyrityksen verkkosivuilla. Myös tällaisten sivujen ylläpitäjien tulee huolehtia kuluttajansuojalain asettamien vaatimusten täyttymisestä. Jos esimerkiksi kuluttajan ostamalle tavaralle tarjotaan tavallista pidempi takuu sillä edellytyksellä, että hän kirjoittaa tuotteesta positiivisen arvion, on tämä asianmukaista kertoa sivustolla.

Vertailusivut -infografiikka


Päivitetty 16.3.2015 Tulosta