Autojen viat ja ongelmat

Näiltä sivuilta saa toimintaohjeita ongelmiin, jotka koskevat auton vikoja ja huoltoa.

Auto vaatii säännöllistä hoitoa ja huoltoa. Auton omistajan vastuulla on hoitaa autoa asianmukaisesti ja käyttää sitä ohjeiden mukaisesti. Myyjä puolestaan vastaa autossa ilmenevistä kuluttajansuojalaissa tarkoitetuista virheistä. Myyjän virhevastuu jatkuu takuun päättymisen jälkeenkin.

Uuden auton virhe
Käytetyn auton virhe
Virheen korjaaminen
Hinnanalennus ja kaupan purku
Vahingonkorvaus
Toimintavaihtoehdot kiistatilanteessa
Auton huolto ja korjauksen virheet
Pysäköinninvalvonta

Päivitetty 15.5.2014 Tulosta