Mainoksen virheen oikaisu

Myyjää sitoo kaupan osapuolena huolellisuusvelvoite, mikä markkinoinnissa tai tarjouskampanjoissa tarkoittaa sitä, että tuotetta on saatavilla ja mainoksen tiedot pitävät paikkansa. Huolellisuutta on muun muassa markkinoinnin virheellisten ja muuttuneiden tietojen korjaaminen.

Mainoksen virheen oikaisun tavoitettava asiakkaat

Jos mainos ilmestyy virheellisenä tai puutteellisena, mainostajan velvollisuus on oikaista virhe riittävän tehokkailla keinoilla. Oikaisun on oltava oikeassa suhteessa markkinoinnin voimakkuuteen ja laajuuteen sekä virheestä asiakkaille aiheutuviin haittoihin.

Virhe on oikaistava kuluttajille, joille virheellinen mainoskin on kohdistettu. Yleensä virhe on oikaistava samaa kanavaa käyttäen kuin millä virheellinen mainos on välitetty.

Virhe on selkeästi korjattava oikaisulla myös liikkeen ulkopuolella, ja liikkeessä on oltava selkeästi esillä tiedot virheen oikaisusta. Myös myymälän henkilöstöllä on oltava oikeat tiedot.

Mainoksen virheen hyvittäminen

Jos mainostaja on toiminut huolimattomasti, kuluttaja voi vaatia hyvitystä virheellisen mainoksen vuoksi aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, esimerkiksi turhan kauppareissun aiheuttamia kuluja.

Mainostaja ei yleensä ole korvausvelvollinen:

  • jos mainoksessa on ollut virheellinen tieto, mutta mainostaja on ollut huolellinen ja myös korjannut mainonnan ja tilanteen asianmukaisesti.
  • jos mainostaja pystyy osoittamaan virheen syntyneen siitä riippumattomasta syystä.
  • jos virhe on niin selvä, että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen tieto.

Erikoistarjousten osalta mainostajan velvollisuus toimia huolellisesti on korostunut, koska erikoistarjouksen avulla halutaan kuluttaja liikkeeseen nimenomaan ostamaan tarjottu, houkuttava tuote.

Erikoistarjousten poikkeuksellisen luonteen vuoksi mainostajan mahdollista huolellisuutta ei ole tarpeen selvittää erikseen. Jos erikoistarjoustuote varotoimista huolimatta loppuu tarjouksen kestoaikana, myyjän on varauduttava hyvittämään kuluttajalle aiheutunut haitta. Kuluttajalle voidaan esimerkiksi antaa vastaava tuote erikoistarjouksen ehdoilla tai hänelle voidaan antaa mahdollisuus ostaa tarjoustuote myöhemmin.

Virheellisen hinnan sitovuus

Myyjän huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu riittävä huolellisuus muun muassa markkinoinnin toteuttamisessa. Kuluttajalla on oikeus odottaa, että mainoksen hintatiedot pitävät paikkaansa.

Verkkokaupoissa ja -mainonnassa tietoja voi päivittää nopeasti ja milloin tahansa, minkä takia internetissä mainostajalla on suurempi vastuu mainosten ja kauppapaikkojen oikeista tiedoista ja huolellisuusvaatimus korostuu. Internetissä lähtökohta on, että myyjän ilmoittamat tiedot tuotteesta, esimerkiksi hinnasta ja ominaisuuksista ovat sitovia.

Kuluttaja voi vaatia tuotetta verkkosivuilla tarjottuun hintaa sen jälkeen, kun hän on hyväksynyt tarjouksen tilaamalla tuotteen. Ainoastaan tietyissä tilanteissa myyjä voi vedota tietojen paikkansa pitämättömyyteen ja vetäytyä kaupasta:

  • Jos kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää hinnan olleen selvästi virheellinen, hinta ei sido myyjää. Näin on muun muassa silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna. Jos 600 euron televisiota myydään 60 eurolla, kyseessä on todennäköisesti erehdys.
  • Jos myyjän mukaan hintatieto on ollut muu kuin se, jolla kuluttaja on tehnyt tilauksen, myyjän pitää pystyä esittämään asiasta luotettava näyttö.

Asiasanat: Mainonta, Virhe
Päivitetty 5.5.2014 Tulosta