KKV:n viimeiset Kela-taksiselvitykset päätökseen – Kymenlaakson taksin, Lounais-Suomen Taxidatan ja Oulun Aluetaksin tutkinta lopetettu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut päätökseen tutkinnat, joissa epäiltiin useita taksien välitysyhtiöitä kielletyistä kilpailunrajoituksista Kela-kyytien välittämisessä.

KKV avasi keväällä 2019 yhteensä 13 tutkintaa, joissa epäiltiin Kela-kyytejä välittäviä välitysyhtiöitä kilpailulain vastaisista menettelyistä. Virasto on nyt saanut viimeisetkin kolmea yhtiötä koskevat tutkinnat päätökseen ja poistanut asiat käsittelystä.

Kaikkiaan 13 aloitetusta tutkinnasta 12 päätettiin sillä perusteella, että tutkinnan kohteena oleva taksien välitysyhtiö muutti toimintaansa. Yhden tutkinnan kohteena olevan välitysyhtiön osalta selvityksessä ei saatu näyttöä ongelmallisista menettelytavoista.

Myös viimeisten tutkintojen kohteina olevat välitysyhtiöt, Kymenlaakson Taksi, Lounais-Suomen Taxidata ja Oulun Aluetaksi ovat muuttaneet toimintatapojaan niin, että KKV:n alustavasti ongelmallisiksi yksilöimät menettelyt ovat päättyneet. Nyt päätetyt selvitykset keskittyivät muun muassa taksiyrittäjien mahdollisuuteen päästä ajamaan Kela-kyytejä, Kela-kyytien jakamisen käytäntöihin sekä taksiyrittäjien mahdollisuuksiin ajaa muille välitysyhtiöille.

KKV seuraa jatkossakin taksimarkkinoiden kehittymistä ja puuttuu tarvittaessa ongelmallisiin menettelytapoihin

Vuonna 2018 tapahtunut taksimarkkinoiden avaaminen kilpailulle on ollut alalle suuri murros. Tuorein merkittävä markkinatilanteen muutos on ollut Kela-kyytien kilpailutus vuosille 2022–2024, jossa kuhunkin maakuntaan valittiin kaksi Kela-kyytejä välittävää välitysyhtiötä yhden sijaan. Jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta alueen välitysyhtiöltä hän tilaa Kela-kyydin.

Markkinatoimijat ovat tiedustelleet KKV:ltä erityisesti sitä, millä edellytyksillä autoilijayrittäjät voivat ajaa Kela-kyytejä molemmille alueen välityskeskuksille. Uudessa Kela-kyytien välitystilanteessa KKV pitää tärkeänä, ettei kilpailijoiden toimintaa pyritä keinotekoisesti estämään.

– Myös tässä uudessa asetelmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että välitysyhtiöt eivät tarpeettomasti tai perusteettomasti rajoita taksiyrittäjien mahdollisuuksia toimia useamman välitysyhtiön välityksessä. Tällainen menettely voi rajoittaa asiakkaiden mahdollisuutta valita Kela-kyydin palveluntuottaja ja heikentää kilpailua alueella, muistuttaa KKV:n johtaja Valtteri Virtanen.

KKV seuraa edelleen aktiivisesti taksimarkkinoiden kehitystä ja alalla sovellettavia menettelytapoja. Virasto harkitsee tapauskohtaisesti, onko asiaa tarpeen selvittää tarkemmin ja minkälaiset jatkotoimenpiteet ovat viraston selvitysten perusteella tarpeellisia. Virasto antaa tarvittaessa myös neuvontaa kilpailulainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta.

KKV:n sivuilla on ohje kilpailuvalvonnan painopisteistä taksialalla. Ohje on laadittu, jotta alan toimijoilla olisi paremmat lähtökohdat arvioida toimintansa lainmukaisuutta. Ohjetta täydennetään ja päivitetään tarvittaessa. Viimeisin täydennys koskee tilanteita, joissa asiakas tilaa menopaluukyydin. Tutustu ohjeeseen tarkemmin täällä.

Lisätietoja 

Valtteri Virtanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö

Hannu Raatikainen

Tutkimuspäällikkö

Eero Hämäläinen

Johtava asiantuntija

Ari Lehtinen

Johtava asiantuntija